بازگشت‌به‌بالا
 • تخفیف عید 98براورد اندازه نمونه

  ویدئو آموزشی براورد اندازه نمونه با نرم‌افزار Minitab 18 (یک ساعت و بیست دقیقه)

  190 هزار تومان 170 هزار تومان

  در این ویدئو آموزشی به براورد اندازه نمونه (Sample Size Estimation) و روش محاسبه با استفاده از نرم‌افزار آماری Minitab 18 پرداخته شده است. ما در این ویدئو با توجه به نوع طرح پژوهشی (یک، دو و یا چند جامعه مستقل و وابسته) به براورد اندازه نمونه بر مبنای یافته‌ها و اطلاعات قبل از تحقیق، پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را به صورت کامل مشاهده کنید. با زدن کلید داشته باشم ویدئو و اسلایدهای آموزشی را دریافت خواهید کرد.

  • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
  • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
  • دارای رتبه RG Score = 31.55 در ResearchGate
  • در رده ده درصد برتر پژوهشگران و محققان برتر ResearchGate

  مدرس. ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • آموزش ضریب همبستگی

  ویدئو آموزشی تحلیل ضرایب همبستگی با SPSS (پنجاه دقیقه)

  125 هزار تومان

  در این کارگاه آموزشی به مبحث سنجش ارتباط و ضرایب همبستگی (Correlation Coefficients) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS پرداخته شده است. ما در این بخش به بررسی سه نوع اصلی از ضرایب همبستگی یعنی پیرسن، اسپیرمن و کندال می‌پردازیم و کاربرد آن‌ را با ذکر مثال بیان می‌کنیم. با استفاده از دکمه داشته باشم می‌توانید تمام مستندات آموزشی کارگاه شامل فیلم، اسلایدها و فایل‌های نرم‌افزار را دریافت کنید. مستندات برای شما ایمیل خواهد شد و در صفحه وب جهت دریافت و دانلود قرار می‌گیرد.

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98تحلیل عاملی

  ویدئو آموزشی تحلیل عاملی Factor Analysis با SPSS

  175 هزار تومان 155 هزار تومان

  در آمار استنباطی مفهومی به نام تحلیل عاملی Factor Analysis وجود دارد که به خلاصه کردن و ترکیب کمیت‌ها و Variableهای تحقیق می‌پردازد. مهم‌ترین هدف تحليل عاملی كاهش حجم داده‌ها، کمیت‌ها و  و تعيين مهمترين کمیت‌های مؤثر در تحقیق است. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات مجموعه آموزش تحلیل عاملی شامل یک ساعت ویدئو و فایل نرم‌افزار SPSS را مشاهده کنید. با استفاده از کلید داشته باشم می‌توانید تمام مستندات را دریافت کنید.

  • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
  • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
  • دارای رتبه RG Score = 64.51 در ResearchGate
  • همکار علمی Alan Edwards Centre for Research on Pain (AECRP) دانشگاه McGill کانادا

  مدرس. ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98آموزش رگرسیون

  ویدئو آموزشی تحلیل مدل‌های رگرسیون خطی با SPSS (دو ساعت)

  195 هزار تومان 175 هزار تومان

  در این کارگاه آموزشی به موضوع و مبحث تحلیل مدل‌های رگرسیونی خطی (Linear Regression Model) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری پرداخته شده است. ما در این بخش به بررسی مدل رگرسیون خطی می‌پردازیم و کاربرد آن‌ را با ذکر چند مثال بیان می‌کنیم. همچنین به طور ویژه ماژول Automatic Linear Modeling نرم‌افزار SPSS را معرفی کرده‌ایم. با استفاده از دکمه داشته باشم می‌توانید تمام مستندات شامل ویدئو آموزش دو ساعت، اسلایدهای آموزشی و مثال‌های کار با  SPSS را دریافت کنید.

  دوست دارم داشته باشم
 • K Means Cluster

  ویدئو آموزشی خوشه بندی داده‌ها K-Means Cluster در نرم‌افزار SPSS

  155 هزار تومان

  هدف از خوشه بندی این است که مشاهدات را در گروه‌های همانند تقسیم کنیم، به گونه‌ای که داده‌های هر خوشه، بیشترین شباهت و مشاهدات خوشه‌های مختلف، کمترین شباهت را با هم داشته باشند. در این آموزش به تحلیل خوشه بندی K-Means Cluster با استفاده از نرم‌افزار SPSS می‌پردازیم. در ادامه می‌توانید سرفصل‌های مجموعه خوشه بندی شامل چهل دقیقه ویدئو، فایل نرم‌افزار SPSS و 14 اسلاید آموزشی را مشاهده کنید. با استفاده از کلید داشته باشم می‌توانید تمام مستندات را دریافت کنید.

  • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
  • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
  • دارای رتبه RG Score = 41.72 در ResearchGate
  • در رده پنج درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate
 • مدرس. ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98مدل دوز پاسخدوز - پاسخ

  ویدئو آموزشی دوز پاسخ Dose Response با گراف پد (یک ساعت و نیم آموزش با GraphPad Prism)

  175 هزار تومان 155 هزار تومان

  موسسه پژوهشی داده پویا دوره آموزشی تحلیل دوز – پاسخ با استفاده از نرم‌افزار GraphPad Prism را برگزار کرده است. در این دوره به بیان و ارایه روش‌های تحلیل Dose – Response ، رسم انواع منحنی‌ها و مدل‌های دوز – پاسخ و براورد پارامترهای IC50 ، EC50 ، Slope ، Span با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پریسم پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید. با زدن کلید داشته باشم می‌توانید تمام مستندات آموزشی کارگاه را دریافت کنید.

  • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
  • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
  • دارای رتبه RG Score = 32.44 در ResearchGate
  • در رده ده درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate
 • مدرس. ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98منحنی دوز پاسخ

  ویدئو آموزشی دوز پاسخ تخصصی Dose Response Special (یک ساعت و ۴۰ دقیقه آموزش با گراف پد)

  205 هزار تومان 185 هزار تومان

  موسسه پژوهشی داده پویا دوره آموزشی تخصصی تحلیل دوز – پاسخ با استفاده از نرم‌افزار GraphPad Prism را برگزار کرده است. در این دوره به بیان و ارایه روش‌های تحلیل Dose – Response در مدل‌های خاص، رسم انواع منحنی‌ها و مدل‌های دوز – پاسخ Special، براورد پارامترهای IC50 ، EC50 ، Slope ، Span و رفع ابهام از آن‌ها، تحلیل AUC در مدل‌های دوز – پاسخ، پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید. با استفاده از دکمه داشته باشم می‌توانید تمام مستندات آموزشی کارگاه را دریافت کنید.

  • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
  • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
  • دارای رتبه RG Score = 28.79 در ResearchGate
  • همکار علمی Alan Edwards Centre for Research on Pain (AECRP) دانشگاه McGill کانادا

  مدرس. دکتر ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98آموزش رگرسیون لجستیک

  ویدئو آموزشی رگرسیون لجستیک با نرم‌افزار SPSS (یک ساعت و نیم+۳۱ اسلاید)

  195 هزار تومان 175 هزار تومان

  در این ویدئو آموزشی، رگرسیون لجستیک (Logistic Regression) و کاربردهای آن و روش انجام با استفاده از نرم‌افزار SPSS بیان شده است. در بسیاری از موارد رابطه بین سوالات و کمیت‌های تحقیق از نوع خطی نیست و روندهای پیچیده‌تری دارد. از کاربردی‌ترین این مدل‌ها می‌توان به مدل غیرخطی رگرسیون لجستیک اشاره کرد. ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه مدل‌های رگرسیون غیرخطی لجستیک و تحلیل نتایج آزمون‌های رگرسیون لجستیک در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهیم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده کارگاه را به صورت کامل مشاهده کنید.

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98جایگزینی داده های گمشده

  ویدئو آموزشی روش‌های جایگزینی داده‌های گمشده Missing Values با SPSS

  125 هزار تومان

  در این کارگاه آموزشی به موضوع داده‌های گمشده (Missing Values) و روش جایگزینی آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS پرداخته شده است. در بررسی و مطالعه بسیار اتفاق می‌افتد که مقادیر برخی از کمیت‌ها اندازه‌گیری نشده‌اند و یا قابل اندازه‌گیری و مشاهده نبوده‌اند. در این‌ موارد با نتایجی تحت عنوان داده‌های گمشده Missing Values روبه‌رو هستیم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده کارگاه را به صورت کامل مشاهده کنید. با استفاده از دکمه داشته باشم می‌توانید ویدئو آموزشی 30 دقیقه‌ای، فایل نرم‌افزار SPSS و 16 اسلاید آموزشی را دریافت کنید.

  دوست دارم داشته باشم
 • آنالیز کوواریانس

  ویدئو آنالیز کوواریانس (یک ساعت فیلم+۳۶ اسلاید پاورپوینت+فایل نرم‌افزار SPSS)

  155 هزار تومان

  در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables جهت بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. آنالیز کوواریانس مدل پیشرفته‌تر آنالیز واریانس است، هنگامی که از تحلیل‌های رگرسیونی نیز استفاده می‌کنیم. تحلیل کوواریانس مناسبترین آزمون آماری برای طرح پیش آزمون و پس آزمون دو گروهی می‌باشد. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مجموعه آموزش تحلیل ANCOVA شامل یک ساعت ویدئو، فایل نرم‌افزار SPSS و 36 اسلاید آموزشی را مشاهده کنید. با استفاده از کلید داشته باشم می‌توانید تمام مستندات را دریافت کنید.

  دریافت مجموعه کامل ANCOVA و MANCOVA (۲۷۵ دقیقه و ۱۳۱ اسلاید)

  • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
  • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
  • دارای رتبه RG Score = 41.06 در ResearchGate
  • در رده پنج درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate

  مدرس. ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • آزمون های یک نمونه ای با Minitab

  ویدئو. آزمون‌های یک نمونه‌ای با استفاده از Minitab

  نرم‌افزار دوست داشتنی و آموزشی Minitab به طرز شگفت‌آوری مبانی تئوریک آمار را گام به گام و مرحله به مرحله بیان می‌کند. اگر می‌خواهید آمار را به صورت پایه‌ای و اصولی فرا بگیرید، حتماً از Minitab شروع کنید. در ویدئو آموزشی زیر به توضیح آزمون‌های یک نمونه‌ای One Sample و انواع آن‌ها پرداخته‌ایم. آزمون جالب و فراموش شده  Z Test که دیگر نرم‌افزارها آن را انجام نمی‌دهند نیز در این ویدئو آمده است.

  مشاهده ویدئو آموزشی

  اطلاعات بیشتر
 • تحلیل با SPSS

  ویدئو. چه تحلیل‌هایی با SPSS انجام می‌دهیم؟

  SPSS از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری است، که با ارایه انواع روش‌ها، مدل‌ها و آزمون‌های آماری و رسم گراف‌ها و نمودارهای مقالات و پایان‌نامه‌ها، کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. SPSS با ویژگی‌های منحصر به فرد خود مانند طراحی جداول فراوانی و چندبعدی آماری، انجام آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری، محیط کاربری فوق‌العاده، ارایه تحلیل‌های مبتنی بر ستون اعداد، مدل‌های غیرخطی پیشرفته مانند رگرسیون لجستیک، انجام تحلیل‌های ممیزی، اکتشافی و ضرایب توافق کاپا، شما را از آموختن هر نرم‌افزار دیگری بی‌نیاز خواهد کرد.

  مشاهده ویدئو آموزشی

  اطلاعات بیشتر
 • گروه بندی با SPSSتحلیل با SPSS

  ویدئو. گروه‌بندی داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS

  SPSS از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری است، که با ارایه روش‌ها، مدل‌ها و آزمون‌های آماری و رسم گراف‌ها و نمودارهای مقالات و پایان‌نامه‌ها، کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. در ویدئو آموزشی زیر به نحوه گروه‌بندی و طبقه‌بندی داده‌های Scale با استفاده از نرم‌افزار SPSS پرداخته‌ایم. مشاهده آن را به شما توصیه می‌کنیم.

  مشاهده ویدئو آموزشی

  اطلاعات بیشتر