بازگشت‌به‌بالا

بهترین تحلیل‌های آماری خود را با ما تجربه کنید.

ما حرفه‌ای هستیم.

 • آزمون های یک نمونه ای با Minitab

  ویدئو. آزمون‌های یک نمونه‌ای با استفاده از Minitab

  نرم‌افزار دوست داشتنی و آموزشی Minitab به طرز شگفت‌آوری مبانی تئوریک آمار را گام به گام و مرحله به مرحله بیان می‌کند. اگر می‌خواهید آمار را به صورت پایه‌ای و اصولی فرا بگیرید، حتماً از Minitab شروع کنید. در ویدئو آموزشی زیر به توضیح آزمون‌های یک نمونه‌ای One Sample و انواع آن‌ها پرداخته‌ایم. آزمون جالب و فراموش شده  Z Test که دیگر نرم‌افزارها آن را انجام نمی‌دهند نیز در این ویدئو آمده است.

  مشاهده ویدئو آموزشی

  اطلاعات بیشتر
 • descriptive-2-astat.ir

  ویدئو آموزش تحلیل های توصیفی با نرم‌افزار SPSS (یک ساعت و نیم)

  155 هزار تومان

  در این کارگاه آموزشی که به صورت ویدئو آموزشی یک ساعت و نیم می‌باشد، به مبحث تحلیل‌های توصیفی (Descriptive Analysis) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری پرداخته شده است. این آموزش به صورت یک مجموعه کامل مهم‌ترین بخش‌های یک تحلیل توصیفی را معرفی کرده و کاربرد هر یک را با ذکر مثال بیان می‌کند. تحلیل‌های توصیفی شامل آماره‌های توصیفی (میانگین، انحراف معیار، واریانس و …) نمودارها و جدول‌های آماری همراه با انواع مثال‌ها بیان شده است.

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98تحلیل های پارامتری

  ویدئو آموزشی آزمون‌های مقایسه پارامتری با نرم‌افزار SPSS (یک ساعت و بیست دقیقه)

  125 هزار تومان

  در این ویدئو آموزشی به مبحث آزمون‌های پارامتری (Parametric Tests) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این تحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS پرداخته شده است. این آموزش به صورت یک مجموعه کامل، مهم‌ترین آزمون‌های پارامتری زیر را معرفی کرده و کاربرد هر یک را با ذکر مثال بیان می‌کند.

  • One Sample T-Test
  • Two Independent Samples T-Test
  • Two Paired Samples T-Test
  • One-way ANOVA

  • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
  • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
  • RG Score = 28.86 در ResearchGate
  • همکار علمی Alan Edwards Centre for Research on Pain (AECRP) دانشگاه McGill کانادا

  مدرس. دکتر ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98جایگزینی داده های گمشده

  ویدئو آموزشی روش‌های جایگزینی داده‌های گمشده Missing Values با SPSS

  125 هزار تومان

  در این کارگاه آموزشی به موضوع داده‌های گمشده (Missing Values) و روش جایگزینی آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS پرداخته شده است. در بررسی و مطالعه بسیار اتفاق می‌افتد که مقادیر برخی از کمیت‌ها اندازه‌گیری نشده‌اند و یا قابل اندازه‌گیری و مشاهده نبوده‌اند. در این‌ موارد با نتایجی تحت عنوان داده‌های گمشده Missing Values روبه‌رو هستیم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده کارگاه را به صورت کامل مشاهده کنید. با استفاده از دکمه داشته باشم می‌توانید ویدئو آموزشی 30 دقیقه‌ای، فایل نرم‌افزار SPSS و 16 اسلاید آموزشی را دریافت کنید.

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98تحلیل عاملی

  ویدئو آموزشی تحلیل عاملی Factor Analysis با SPSS

  175 هزار تومان 155 هزار تومان

  در آمار استنباطی مفهومی به نام تحلیل عاملی Factor Analysis وجود دارد که به خلاصه کردن و ترکیب کمیت‌ها و Variableهای تحقیق می‌پردازد. مهم‌ترین هدف تحليل عاملی كاهش حجم داده‌ها، کمیت‌ها و  و تعيين مهمترين کمیت‌های مؤثر در تحقیق است. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات مجموعه آموزش تحلیل عاملی شامل یک ساعت ویدئو و فایل نرم‌افزار SPSS را مشاهده کنید. با استفاده از کلید داشته باشم می‌توانید تمام مستندات را دریافت کنید.

  • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
  • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
  • دارای رتبه RG Score = 64.51 در ResearchGate
  • همکار علمی Alan Edwards Centre for Research on Pain (AECRP) دانشگاه McGill کانادا

  مدرس. ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98آموزش رگرسیون

  ویدئو آموزشی تحلیل مدل‌های رگرسیون خطی با SPSS (دو ساعت)

  195 هزار تومان 175 هزار تومان

  در این کارگاه آموزشی به موضوع و مبحث تحلیل مدل‌های رگرسیونی خطی (Linear Regression Model) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری پرداخته شده است. ما در این بخش به بررسی مدل رگرسیون خطی می‌پردازیم و کاربرد آن‌ را با ذکر چند مثال بیان می‌کنیم. همچنین به طور ویژه ماژول Automatic Linear Modeling نرم‌افزار SPSS را معرفی کرده‌ایم. با استفاده از دکمه داشته باشم می‌توانید تمام مستندات شامل ویدئو آموزش دو ساعت، اسلایدهای آموزشی و مثال‌های کار با  SPSS را دریافت کنید.

  دوست دارم داشته باشم
 • K Means Cluster

  ویدئو آموزشی خوشه بندی داده‌ها K-Means Cluster در نرم‌افزار SPSS

  155 هزار تومان

  هدف از خوشه بندی این است که مشاهدات را در گروه‌های همانند تقسیم کنیم، به گونه‌ای که داده‌های هر خوشه، بیشترین شباهت و مشاهدات خوشه‌های مختلف، کمترین شباهت را با هم داشته باشند. در این آموزش به تحلیل خوشه بندی K-Means Cluster با استفاده از نرم‌افزار SPSS می‌پردازیم. در ادامه می‌توانید سرفصل‌های مجموعه خوشه بندی شامل چهل دقیقه ویدئو، فایل نرم‌افزار SPSS و 14 اسلاید آموزشی را مشاهده کنید. با استفاده از کلید داشته باشم می‌توانید تمام مستندات را دریافت کنید.

  • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
  • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
  • دارای رتبه RG Score = 41.72 در ResearchGate
  • در رده پنج درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate
 • مدرس. ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • آموزش ضریب همبستگی

  ویدئو آموزشی تحلیل ضرایب همبستگی با SPSS (پنجاه دقیقه)

  125 هزار تومان

  در این کارگاه آموزشی به مبحث سنجش ارتباط و ضرایب همبستگی (Correlation Coefficients) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS پرداخته شده است. ما در این بخش به بررسی سه نوع اصلی از ضرایب همبستگی یعنی پیرسن، اسپیرمن و کندال می‌پردازیم و کاربرد آن‌ را با ذکر مثال بیان می‌کنیم. با استفاده از دکمه داشته باشم می‌توانید تمام مستندات آموزشی کارگاه شامل فیلم، اسلایدها و فایل‌های نرم‌افزار را دریافت کنید. مستندات برای شما ایمیل خواهد شد و در صفحه وب جهت دریافت و دانلود قرار می‌گیرد.

  دوست دارم داشته باشم
 • Discriminate Analysis

  ویدئو آموزشی آنالیز تشخیصی و تحلیل ممیزی Discriminate Analysis در SPSS

  175 هزار تومان

  آنالیز تشخیصی Discriminate Analysis که آن را تحلیل ممیزی نیز می‌گویند، همانند رگرسیون خطی چندگانه است، با این تفاوت که کمیت وابسته نه تنها توزیع نرمال ندارد، بلکه رتبه‌ای و یا اسمی با تعداد گروه‌های محدود است. می‌دانیم در حالت خاصی که کمیت پاسخ دو مقداری باشد، از رگرسیون لجستیک استفاده می‌کنیم. اما اگر کمیت وابسته بیش از دو مقدار رسته‌ای را بگیرد، باید از تحلیل تشخیصی استفاده کنیم. در ادامه می‌توانید سرفصل‌های مجموعه آنالیز تشخیصی شامل ویدئو یک ساعت و بیست دقیقه، فایل نرم‌افزار SPSS و 30 اسلاید آموزشی را مشاهده کنید. با استفاده از کلید داشته باشم می‌توانید تمام مستندات را دریافت کنید.

  • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
  • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
  • دارای رتبه RG Score = 28.86 در ResearchGate
  • مشاور آماری Alan Edwards Centre for Research on Pain AECRP دانشگاه McGill کانادا

  مدرس. ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98آموزش Graphpad Prismتحلیل آماری GraphPad Prism

  جدید. آموزش و تحلیل نرم‌افزار GraphPad Prism (بیست ساعت ویدئو، ۴۰ جزوه، مثال، پروژه حل شده و ۷۰۰ صفحه اسلاید آموزشی)

  745 هزار تومان 715 هزار تومان

  نرم‌افزار GraphPad Prism از جمله نرم‌افزار‌های مناسب و مطلوب آماری است که به ویژه در علوم پزشکی، دارویی و زیستی مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد. ما در مجموعه آموزشی گراف پد، به بیان و ارایه اصلی‌ترین روش‌های تحلیل آماری آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری، تحلیل‌های غیرخطی دوز پاسخ، یافتن براورد پارامترها، رسم انواع نمودارها و گراف‌ها، تکنیک‌ها و تحلیل‌های توصیفی، آزمون‌های همبستگی، تحلیل‌های مقایسه گروهی، مدل‌های رگرسیون خطی و غیرخطی، تحلیل‌های فارماکولوژی، تحلیل‌های چندگانه و تودرتو با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پریسم پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید. با استفاده از کلید داشته باشم می‌توانید تمام مستندات آموزشی را دریافت کنید.

  مجموعه شامل 20 ساعت ویدئو و به صورت دانلود نامحدود است.

  • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
  • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
  • دارای رتبه RG Score = 33.27 در ResearchGate
  • در رده ده درصد پژوهشگران برتر ResearchGate

  مدرس. ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • PreviousNext

  کارگاه آموزشی آنلاین

  • آموزش SPSS

   کارگاه آموزشی شروع کار با نرم‌افزار SPSS

   رایگان!

   ما در این بخش برخی از مهم‌ترین مفاهیم و تعاریف آماری و همچنین شروع کار با نرم‌افزار را معرفی می‌کنیم. کارگاه آموزشی موردنظر در قالب یک فایل pdf که دارای 34 اسلاید آموزشی می‌باشد، آمده است.

   شما می‌توانید فایل‌ آموزشی شروع کار با نرم‌افزار SPSS را تهیه نموده و چنانچه در این زمینه و کار تحقیقاتی خود سوالات بیشتری داشتید، با ما تماس گرفته و از ارایه خدمات ما در موسسه علمی پژوهشی علامه مانند نحوه ورود داده‌ها به نرم‌افزار و یا تعریف و کدگزاری کمیت‌ها و سوالات، بهره‌مند شوید.

   درباره SPSS بیشتر بدانید

   دوست دارم داشته باشم
  • تخفیف عید 98آموزش Graphpad Prismتحلیل آماری GraphPad Prism

   جدید. آموزش و تحلیل نرم‌افزار GraphPad Prism (بیست ساعت ویدئو، ۴۰ جزوه، مثال، پروژه حل شده و ۷۰۰ صفحه اسلاید آموزشی)

   745 هزار تومان 715 هزار تومان

   نرم‌افزار GraphPad Prism از جمله نرم‌افزار‌های مناسب و مطلوب آماری است که به ویژه در علوم پزشکی، دارویی و زیستی مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد. ما در مجموعه آموزشی گراف پد، به بیان و ارایه اصلی‌ترین روش‌های تحلیل آماری آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری، تحلیل‌های غیرخطی دوز پاسخ، یافتن براورد پارامترها، رسم انواع نمودارها و گراف‌ها، تکنیک‌ها و تحلیل‌های توصیفی، آزمون‌های همبستگی، تحلیل‌های مقایسه گروهی، مدل‌های رگرسیون خطی و غیرخطی، تحلیل‌های فارماکولوژی، تحلیل‌های چندگانه و تودرتو با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پریسم پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید. با استفاده از کلید داشته باشم می‌توانید تمام مستندات آموزشی را دریافت کنید.

   مجموعه شامل 20 ساعت ویدئو و به صورت دانلود نامحدود است.

   • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
   • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
   • دارای رتبه RG Score = 33.27 در ResearchGate
   • در رده ده درصد پژوهشگران برتر ResearchGate

   مدرس. ابوالفضل قودجانی

   بازکردن لایت‌باکس

   دوست دارم داشته باشم
  • تخفیف عید 98آموزش نرم افزار Graphpad Prism

   آموزش ویدئویی شروع کار با گراف پد پریسم (آموزش ۲ ساعته منوها و آیکون‌های GraphPad Prism)

   175 هزار تومان 155 هزار تومان

   نرم‌افزار GraphPad Prism از نرم‌افزار‌های دوست‌داشتنی و مطلوب آماری است که امروزه در علوم پزشکی، دارویی و زیستی مورد استفاده فراوان قرار گرفته است. در کارگاه آموزشی ویدئویی شروع و نحوه کار با گراف پد می‌توانید به صورت کامل شرح منوها، ابزارها و آیکون‌های نرم‌افزار پریسم را فرا بگیرید. در پایین صفحه  توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید. با استفاده از کلید داشته باشم تمام ویدئوها و اسلایدهای آموزشی را دریافت خواهید کرد.

   • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
   • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
   • دارای رتبه RG Score = 31.65 در ResearchGate
   • همکار علمی Alan Edwards Centre for Research on Pain (AECRP) دانشگاه McGill کانادا

   مدرس. دکتر ابوالفضل قودجانی

   بازکردن لایت‌باکس

   دوست دارم داشته باشم
  • تخفیف عید 98براورد اندازه نمونه

   ویدئو آموزشی براورد اندازه نمونه با نرم‌افزار Minitab 18 (یک ساعت و بیست دقیقه)

   190 هزار تومان 170 هزار تومان

   در این ویدئو آموزشی به براورد اندازه نمونه (Sample Size Estimation) و روش محاسبه با استفاده از نرم‌افزار آماری Minitab 18 پرداخته شده است. ما در این ویدئو با توجه به نوع طرح پژوهشی (یک، دو و یا چند جامعه مستقل و وابسته) به براورد اندازه نمونه بر مبنای یافته‌ها و اطلاعات قبل از تحقیق، پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را به صورت کامل مشاهده کنید. با زدن کلید داشته باشم ویدئو و اسلایدهای آموزشی را دریافت خواهید کرد.

   • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
   • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
   • دارای رتبه RG Score = 31.55 در ResearchGate
   • در رده ده درصد برتر پژوهشگران و محققان برتر ResearchGate

   مدرس. ابوالفضل قودجانی

   بازکردن لایت‌باکس

   دوست دارم داشته باشم
  • تخفیف عید 98آموزش رگرسیون لجستیک

   ویدئو آموزشی رگرسیون لجستیک با نرم‌افزار SPSS (یک ساعت و نیم+۳۱ اسلاید)

   195 هزار تومان 175 هزار تومان

   در این ویدئو آموزشی، رگرسیون لجستیک (Logistic Regression) و کاربردهای آن و روش انجام با استفاده از نرم‌افزار SPSS بیان شده است. در بسیاری از موارد رابطه بین سوالات و کمیت‌های تحقیق از نوع خطی نیست و روندهای پیچیده‌تری دارد. از کاربردی‌ترین این مدل‌ها می‌توان به مدل غیرخطی رگرسیون لجستیک اشاره کرد. ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه مدل‌های رگرسیون غیرخطی لجستیک و تحلیل نتایج آزمون‌های رگرسیون لجستیک در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهیم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده کارگاه را به صورت کامل مشاهده کنید.

   دوست دارم داشته باشم
  • تخفیف عید 98آموزش سری زمانیسری زمانی

   کارگاه آموزشی آنالیز روند در داده‌ها

   40 هزار تومان

   در این متن آموزشی، به موضوع مهم آنالیز روند در داده‌ها (Trend Analysis) و روش انجام آن با استفاده از نرم‌افزار آماری Minitab پرداخته شده است. فایل موردنظر در قالب pdf و 14 اسلاید آموزشی آمده است. در این فایل تحلیل‌های آماری آنالیز روند و رسم نمودارهای سری زمانی داده‌ها انجام شده است. داده‌های این آموزش نیز ارایه شده است. فایل داده مربوط به 283 روز کاری یک موسسه مالی و بانکی می‌باشد. با استفاده از دکمه داشته باشم می‌توانید تمام مستندات آموزشی کارگاه را دریافت کنید. مستندات برای شما ایمیل خواهد شد و در صفحه وب جهت دریافت و دانلود قرار می‌گیرد.

   دوست دارم داشته باشم
  • دانلود گراف پد پریسم

   دانلود نرم‌افزار Graphpad Prism ورژن ۶ و ۷ به همراه آموزش کامل نصب و به‌کارگیری

   نرم‌افزار GraphPad Prism از نرم‌افزار‌های دوست‌داشتنی و مطلوب آماری است که امروزه و به ویژه در علوم پزشکی، دارویی و زیستی مورد استفاده و توجه فراوان قرار گرفته است. ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه برای اولین بار در کشور، نسخه‌های 6 و 7 گراف‌پد پریسم را به همراه دوره آموزشی نصب و به‌کارگیری هر دو ورژن نرم‌افزار، ارایه کرده‌ایم. به سادگی می‌توانید نرم‌افزارهای GraphPad Prism v6 & v7 به همراه تمام اسلایدهای آموزش نصب را دریافت کنید.

   رایگان دانلود کنید

   اطلاعات بیشتر
  • تخفیف عید 98آموزش آزمون کای دو

   ویدئو آموزشی آزمون کای دو Chi-square استقلال و برازندگی توزیع (یک ساعت)

   175 هزار تومان

   در ویدئو آموزشی کاربردهای آزمون استقلال و برازندگی توزیع کای-اسکوئر (Chi-square Tests) و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS ارایه شده است. از کاربردهای رایج آزمون کای-اسکوئر، بررسی فرض استقلال و یا وابستگی دو کمیت گروه‌بندی شده، با یکدیگر است. فرض کنید دو کمیت و ویژگی A و B موجود است، می‌خواهیم براساس فرض صفر آزمون کنیم آیا این دو کمیت از یکدیگر مستقل هستند و یا این‌که بر روی هم تاثیر می‌گذارند. از دیگر کاربردهای آزمون کای-اسکوئر طراحی و معرفی فرایندی است که از طریق آن قادر خواهیم بود به این سوال پاسخ دهیم آیا مشاهدات ما از یک مدل احتمال و توزیع خاص پیروی می‌کنند و یا خیر. با استفاده از دکمه داشته باشم می‌توانید مجموعه آموزش تحلیل Chi Square شامل یک ساعت ویدئو، فایل نرم‌افزار SPSS و 32 اسلاید آموزشی را دریافت کنید.

   دوست دارم داشته باشم
  • تخفیف عید 98منحنی دوز پاسخ

   ویدئو آموزشی دوز پاسخ تخصصی Dose Response Special (یک ساعت و ۴۰ دقیقه آموزش با گراف پد)

   205 هزار تومان 185 هزار تومان

   موسسه پژوهشی داده پویا دوره آموزشی تخصصی تحلیل دوز – پاسخ با استفاده از نرم‌افزار GraphPad Prism را برگزار کرده است. در این دوره به بیان و ارایه روش‌های تحلیل Dose – Response در مدل‌های خاص، رسم انواع منحنی‌ها و مدل‌های دوز – پاسخ Special، براورد پارامترهای IC50 ، EC50 ، Slope ، Span و رفع ابهام از آن‌ها، تحلیل AUC در مدل‌های دوز – پاسخ، پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید. با استفاده از دکمه داشته باشم می‌توانید تمام مستندات آموزشی کارگاه را دریافت کنید.

   • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
   • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
   • دارای رتبه RG Score = 28.79 در ResearchGate
   • همکار علمی Alan Edwards Centre for Research on Pain (AECRP) دانشگاه McGill کانادا

   مدرس. دکتر ابوالفضل قودجانی

   بازکردن لایت‌باکس

   دوست دارم داشته باشم
  • تخفیف عید 98آموزش آزمون های ناپارامتری

   ویدئو آموزشی آزمون‌های ناپارامتری با نرم‌افزار SPSS ( یک ساعت و نیم)

   195 هزار تومان 175 هزار تومان

   در این ویدئو آموزشی، به مبحث آزمون‌های ناپارامتری (Nonparametric Tests) و کاربردهای آن و روش انجام با استفاده از نرم‌افزار آماری پرداخته شده است. این آموزش به صورت یک مجموعه کامل مهم‌ترین آزمون‌های ناپارامتری را معرفی کرده و کاربرد هر یک را با ذکر مثال بیان می‌کند. به سادگی می‌توانید ویدئو یک ساعت و سی دقیقه، اسلایدها و داده‌های آموزشی نرم‌افزار SPSS را دریافت کنید.

   • Kruskal-Wallis H
   • Friedman

   • Mann-Whitney U
   • Wilcoxon

   دوست دارم داشته باشم
  • تخفیف عید 98آموزش Graphpad Prism

   مجموعه PDF آموزشی نرم‌افزار GraphPad Prism

   310 هزار تومان 295 هزار تومان

   نرم‌افزار GraphPad Prism امروزه در علوم پزشکی و زیستی مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد. مجموعه آموزش Graphpad Prism به صورت دوره‌های آموزشی کامل توسط موسسه داده پویا علامه، برگزار شده و به شرح کار و چگونگی تحلیل با گراف پد پریسم می‌پردازد. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید. مستندات برای شما ایمیل خواهد شد و در صفحه وب جهت دریافت و دانلود قرار می‌گیرد. این مجموعه شامل دوره‌های آموزشی زیر است.

   • مدل‌های دوز – پاسخ
   • آزمون‌ کای دو
   • آزمون دقیق فیشر
   • نرمال بودن داده‌ها

   • آموزش نصب و به‌کارگیری
   • شروع کار با گراف پد (ویدئو)
   • پارامتری و ناپارامتری
   • طراحی مدل رگرسیون

   شامل ویدئو آموزشی شروع کار با پریزم+ 490 صفحه آموزش تحلیلی و 25 فایل داده نرم‌افزار گراف پد+دریافت ورژن‌های 6 و 7 نرم‌افزار (رایگان)

   دوست دارم داشته باشم
  • آزمون های پارامتریآموزش آزمون های پارامتری

   کارگاه آموزشی آزمون‌های پارامتری در داده‌ها

   40 هزار تومان

   در این متن آموزشی به مبحث آزمون‌های پارامتری (Parametric Tests) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری پرداخته شده است. این آموزش به صورت یک مجموعه کامل مهم‌ترین آزمون‌های پارامتری زیر را معرفی کرده و کاربرد هر یک را با ذکر چند مثال بیان می‌کند.

   • One Sample T-Test
   • Two Independent Samples T-Test
   • Two Paired Samples T-Test

   دوست دارم داشته باشم
  • آموزش تحلیل با spss

   مجموعه آموزش کامل نرم‌افزار SPSS

   95 هزار تومان

   نرم‌افزار SPSS امروزه در علوم مختلف علمی و دانشگاهی مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد. نگاهی به طیف گسترده استفاده‌کنندگان از SPSS نشان‌دهنده‌ی قدرت بالای ارایه‌ی مفاهیم و نتایج داده‌ها در این نرم‌افزار است. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران علوم پزشکی و دارویی، سلامت، آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و فناوری، روانشناسی و … به کار می‌رود و همواره درحال به روزرسانی و افزوده شدن قابلیت‌های جدید است.

   مجموعه آموزش SPSS به صورت دوره‌های آموزشی کامل توسط موسسه داده پویا علامه، برگزار شده و به شرح کار و چگونگی تحلیل با SPSS می‌پردازد. در پایین صفحه توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید. این مجموعه شامل دوره‌های آموزشی زیر است.

   • ضریب و روش کاپا
   • تحلیل‌های توصیفی
   • داده‌های گمشده
   • همبستگی و رگرسیون
   • رگرسیون لجستیک
   • طرح آزمایشات

   • شروع کار با SPSS
   • آزمون‌های پارامتری
   • آنالیز واریانس
   • آزمون استقلال کای دو
   • آزمون‌های ناپارامتری
   • نیکویی برازش

   شامل 590 صفحه آموزش تحلیلی و 40 مثال فایل داده نرم‌افزار SPSS

   دوست دارم داشته باشم
  • آموزش آنالیز واریانسآمار توصیفی

   کارگاه آموزشی آزمون‌های آنالیز واریانس در داده‌ها

   55 هزار تومان

   در این کارگاه آموزشی به مبحث آزمون‌های پارامتری از نوع آنالیز واریانس یک‌طرفه (One way ANOVA) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری پرداخته شده است. این آموزش به صورت یک مجموعه کامل آنالیز واریانس یک‌طرفه را معرفی کرده و کاربرد آن را با ذکر سه مثال از داده‌های کاربردی بیان می‌کند. کارگاه دارای پشتیبانی آموزشی می‌باشد. با زدن کلید داشته باشم می‌توانید تمام مستندات آموزشی کارگاه را دریافت کنید. مستندات برای شما ایمیل خواهد شد و در صفحه وب جهت دریافت و دانلود قرار می‌گیرد.

   دوست دارم داشته باشم
  • تخفیف عید 98آموزش نرم افزار Graphpad Prism

   شروع کار با نرم‌افزار گراف پد پریسم (۲ ساعت آموزش ابزارها و منوهای GraphPad)

   175 هزار تومان 155 هزار تومان

   نرم‌افزار GraphPad Prism از نرم‌افزار‌های دوست‌داشتنی و مطلوب آماری است که امروزه در علوم پزشکی، دارویی و زیستی مورد استفاده فراوان قرار گرفته است. در کارگاه آموزشی ویدئویی شروع و نحوه کار با گراف پد می‌توانید به صورت کامل شرح منوها، ابزارها و آیکون‌های نرم‌افزار پریسم را فرا بگیرید. در پایین صفحه  توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید. با استفاده از کلید داشته باشم تمام ویدئوها و اسلایدهای آموزشی را دریافت خواهید کرد.

   • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
   • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
   • دارای رتبه RG Score = 28.83 در ResearchGate
   • همکار علمی Alan Edwards Centre for Research on Pain (AECRP) دانشگاه McGill کانادا

   مدرس. دکتر ابوالفضل قودجانی

   بازکردن لایت‌باکس

   دوست دارم داشته باشم
  • تخفیف عید 98آموزش نیکویی برازش

   کارگاه آموزشی آزمون‌های نیکویی برازش (نرمال بودن داده‌ها)

   95 هزار تومان 75 هزار تومان

   در این متن آموزشی به مبحث آزمون‌های نیکویی برازش (Goodness of Fit Tests) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS پرداخته شده است. در بسیاری از گزارش‌ها در پی آن هستیم که یک مدل احتمالی را بررسی کنیم. این مطلب که بر تئوری‌های آمار و احتمال متنوعی برقرار است در پی طراحی و معرفی فرایند و آزمونی است که از طریق آن قادر خواهیم بود به این سوال پاسخ دهیم که آیا مشاهدات ما از یک مدل احتمال و توزیع خاص پیروی می‌کنند و یا خیر. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده کارگاه را به صورت کامل مشاهده کنید. با زدن کلید داشته باشم تمام اسلایدهای آموزشی را دریافت خواهید کرد. مستندات بلافاصله برای شما ایمیل خواهد شد و در صفحه وب جهت دریافت و دانلود قرار می‌گیرد.

   دوست دارم داشته باشم
  • تخفیف عید 98آموزش گراف پد پریسمتحلیل آماری GraphPad Prism

   جدید زمستان ۹۸٫ مجموعه آموزش کامل گراف‌پد پریسم (ویژه پژوهشگران و دانشجویان، ۴۴ ساعت ویدئو)

   1,025 هزار تومان 975 هزار تومان

   مجموعه DVD آموزشی گراف پَد پریسم به تازگی توسط موسسه علمی پژوهشی داده پویا، منتشر شده است. مجموعه، شامل بیست و چهار CD و یا چهار لوح فشرده DVD دربردارنده برنامه نرم‌افزار GraphPad Prism در چهار نسخه 6، 7، 8.1 و 8.2 به همراه 22 دوره و کارگاه آموزشی، چهل و چهار ساعت ویدئو، فیلم و اسلایدهای آموزشی، مثال‌ها و پروژه‌های حل شده با نرم‌افزار گراف پَد پریسم، می‌باشد. همچنین 23 روش تحلیل آماری در قالب نکات به همراه کلیپ آموزشی در این مجموعه DVD آمده است. در ادامه لیست و موضوعات DVD آموزشی را مشاهده می‌کنید.

   نکته.هزینه ارسال مجموعه DVDهای آموزشی، رایگان بوده و از طرف گراف پد پرداخت می‌شود.

   *ویژه دانشجویان و متقاضیان شهرستانی: یک ایمیل خالی با موضوع Prism برای پشتیبانی گراف پد به آدرس Support@GraphPad.ir ارسال کنید. برای شما کد تخفیف 80 هزار تومانی ارسال خواهد شد.*
   دوست دارم داشته باشم
  • تخفیف عید 98روش کاپاآموزش تحلیل با spss

   ویدئو آموزشی اندازه‌گیری توافق ضریب کاپا و رسم جداول توافقی (یک ساعت آموزش)

   125 هزار تومان 115 هزار تومان

   در این ویدئو آموزشی، به مبحث ضریب کاپای کوهن (Cohen’s kappa coefficient) و کاربردهای آن و روش انجام با استفاده از نرم‌افزار SPSS پرداخته شده است. توافق توسط ضریبی به نام ضریب کاپای کوهن (Cohen’s kappa coefficient) سنجیده می‌شود. آن‌چه که در ضریب کاپای کوهن به دنبال آن هستیم ارزیابی اندازه توافق بین دو فرد، پدیده و یا منبع تصمیم‌گیری است که هر یک به صورت جداگانه دو کمیت اصلی ما را مورد اندازه‌گیری قرار داده‌اند. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را به صورت کامل مشاهده کنید. با زدن کلید داشته باشم ویدئو و اسلایدهای آموزشی را دریافت خواهید کرد.

   • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
   • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
   • دارای رتبه RG Score = 63.45 در ResearchGate
   • در رده دو درصد برتر پژوهشگران و محققان ResearchGate

  مدرس. ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98تحلیل های پارامتری

  ویدئو آموزشی آزمون‌های مقایسه پارامتری با نرم‌افزار SPSS (یک ساعت و بیست دقیقه)

  125 هزار تومان

  در این ویدئو آموزشی به مبحث آزمون‌های پارامتری (Parametric Tests) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این تحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS پرداخته شده است. این آموزش به صورت یک مجموعه کامل، مهم‌ترین آزمون‌های پارامتری زیر را معرفی کرده و کاربرد هر یک را با ذکر مثال بیان می‌کند.

  • One Sample T-Test
  • Two Independent Samples T-Test
  • Two Paired Samples T-Test
  • One-way ANOVA

  • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
  • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
  • RG Score = 28.86 در ResearchGate
  • همکار علمی Alan Edwards Centre for Research on Pain (AECRP) دانشگاه McGill کانادا

  مدرس. دکتر ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • descriptive-2-astat.ir

  ویدئو آموزش تحلیل های توصیفی با نرم‌افزار SPSS (یک ساعت و نیم)

  155 هزار تومان

  در این کارگاه آموزشی که به صورت ویدئو آموزشی یک ساعت و نیم می‌باشد، به مبحث تحلیل‌های توصیفی (Descriptive Analysis) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری پرداخته شده است. این آموزش به صورت یک مجموعه کامل مهم‌ترین بخش‌های یک تحلیل توصیفی را معرفی کرده و کاربرد هر یک را با ذکر مثال بیان می‌کند. تحلیل‌های توصیفی شامل آماره‌های توصیفی (میانگین، انحراف معیار، واریانس و …) نمودارها و جدول‌های آماری همراه با انواع مثال‌ها بیان شده است.

  دوست دارم داشته باشم
 • PreviousNext

  SPSS

  • گروه بندی با SPSSتحلیل با SPSS

   ویدئو. گروه‌بندی داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS

   SPSS از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری است، که با ارایه روش‌ها، مدل‌ها و آزمون‌های آماری و رسم گراف‌ها و نمودارهای مقالات و پایان‌نامه‌ها، کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. در ویدئو آموزشی زیر به نحوه گروه‌بندی و طبقه‌بندی داده‌های Scale با استفاده از نرم‌افزار SPSS پرداخته‌ایم. مشاهده آن را به شما توصیه می‌کنیم.

   مشاهده ویدئو آموزشی

   اطلاعات بیشتر
  • تحلیل با SPSS

   ویدئو. چه تحلیل‌هایی با SPSS انجام می‌دهیم؟

   SPSS از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری است، که با ارایه انواع روش‌ها، مدل‌ها و آزمون‌های آماری و رسم گراف‌ها و نمودارهای مقالات و پایان‌نامه‌ها، کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. SPSS با ویژگی‌های منحصر به فرد خود مانند طراحی جداول فراوانی و چندبعدی آماری، انجام آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری، محیط کاربری فوق‌العاده، ارایه تحلیل‌های مبتنی بر ستون اعداد، مدل‌های غیرخطی پیشرفته مانند رگرسیون لجستیک، انجام تحلیل‌های ممیزی، اکتشافی و ضرایب توافق کاپا، شما را از آموختن هر نرم‌افزار دیگری بی‌نیاز خواهد کرد.

   مشاهده ویدئو آموزشی

   اطلاعات بیشتر
  • آنالیز کوواریانس

   ویدئو آنالیز کوواریانس (یک ساعت فیلم+۳۶ اسلاید پاورپوینت+فایل نرم‌افزار SPSS)

   155 هزار تومان

   در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables جهت بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. آنالیز کوواریانس مدل پیشرفته‌تر آنالیز واریانس است، هنگامی که از تحلیل‌های رگرسیونی نیز استفاده می‌کنیم. تحلیل کوواریانس مناسبترین آزمون آماری برای طرح پیش آزمون و پس آزمون دو گروهی می‌باشد. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مجموعه آموزش تحلیل ANCOVA شامل یک ساعت ویدئو، فایل نرم‌افزار SPSS و 36 اسلاید آموزشی را مشاهده کنید. با استفاده از کلید داشته باشم می‌توانید تمام مستندات را دریافت کنید.

   دریافت مجموعه کامل ANCOVA و MANCOVA (۲۷۵ دقیقه و ۱۳۱ اسلاید)

   • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
   • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
   • دارای رتبه RG Score = 41.06 در ResearchGate
   • در رده پنج درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate

   مدرس. ابوالفضل قودجانی

   بازکردن لایت‌باکس

   دوست دارم داشته باشم
  • تخفیف عید 98جایگزینی داده های گمشده

   ویدئو آموزشی روش‌های جایگزینی داده‌های گمشده Missing Values با SPSS

   125 هزار تومان

   در این کارگاه آموزشی به موضوع داده‌های گمشده (Missing Values) و روش جایگزینی آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS پرداخته شده است. در بررسی و مطالعه بسیار اتفاق می‌افتد که مقادیر برخی از کمیت‌ها اندازه‌گیری نشده‌اند و یا قابل اندازه‌گیری و مشاهده نبوده‌اند. در این‌ موارد با نتایجی تحت عنوان داده‌های گمشده Missing Values روبه‌رو هستیم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده کارگاه را به صورت کامل مشاهده کنید. با استفاده از دکمه داشته باشم می‌توانید ویدئو آموزشی 30 دقیقه‌ای، فایل نرم‌افزار SPSS و 16 اسلاید آموزشی را دریافت کنید.

   دوست دارم داشته باشم
  • تخفیف عید 98آموزش رگرسیون لجستیک

   ویدئو آموزشی رگرسیون لجستیک با نرم‌افزار SPSS (یک ساعت و نیم+۳۱ اسلاید)

   195 هزار تومان 175 هزار تومان

   در این ویدئو آموزشی، رگرسیون لجستیک (Logistic Regression) و کاربردهای آن و روش انجام با استفاده از نرم‌افزار SPSS بیان شده است. در بسیاری از موارد رابطه بین سوالات و کمیت‌های تحقیق از نوع خطی نیست و روندهای پیچیده‌تری دارد. از کاربردی‌ترین این مدل‌ها می‌توان به مدل غیرخطی رگرسیون لجستیک اشاره کرد. ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه مدل‌های رگرسیون غیرخطی لجستیک و تحلیل نتایج آزمون‌های رگرسیون لجستیک در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهیم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده کارگاه را به صورت کامل مشاهده کنید.

   دوست دارم داشته باشم
  • K Means Cluster

   ویدئو آموزشی خوشه بندی داده‌ها K-Means Cluster در نرم‌افزار SPSS

   155 هزار تومان

   هدف از خوشه بندی این است که مشاهدات را در گروه‌های همانند تقسیم کنیم، به گونه‌ای که داده‌های هر خوشه، بیشترین شباهت و مشاهدات خوشه‌های مختلف، کمترین شباهت را با هم داشته باشند. در این آموزش به تحلیل خوشه بندی K-Means Cluster با استفاده از نرم‌افزار SPSS می‌پردازیم. در ادامه می‌توانید سرفصل‌های مجموعه خوشه بندی شامل چهل دقیقه ویدئو، فایل نرم‌افزار SPSS و 14 اسلاید آموزشی را مشاهده کنید. با استفاده از کلید داشته باشم می‌توانید تمام مستندات را دریافت کنید.

   • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
   • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
   • دارای رتبه RG Score = 41.72 در ResearchGate
   • در رده پنج درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate

  مدرس. ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98آموزش رگرسیون

  ویدئو آموزشی تحلیل مدل‌های رگرسیون خطی با SPSS (دو ساعت)

  195 هزار تومان 175 هزار تومان

  در این کارگاه آموزشی به موضوع و مبحث تحلیل مدل‌های رگرسیونی خطی (Linear Regression Model) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری پرداخته شده است. ما در این بخش به بررسی مدل رگرسیون خطی می‌پردازیم و کاربرد آن‌ را با ذکر چند مثال بیان می‌کنیم. همچنین به طور ویژه ماژول Automatic Linear Modeling نرم‌افزار SPSS را معرفی کرده‌ایم. با استفاده از دکمه داشته باشم می‌توانید تمام مستندات شامل ویدئو آموزش دو ساعت، اسلایدهای آموزشی و مثال‌های کار با  SPSS را دریافت کنید.

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98تحلیل عاملی

  ویدئو آموزشی تحلیل عاملی Factor Analysis با SPSS

  175 هزار تومان 155 هزار تومان

  در آمار استنباطی مفهومی به نام تحلیل عاملی Factor Analysis وجود دارد که به خلاصه کردن و ترکیب کمیت‌ها و Variableهای تحقیق می‌پردازد. مهم‌ترین هدف تحليل عاملی كاهش حجم داده‌ها، کمیت‌ها و  و تعيين مهمترين کمیت‌های مؤثر در تحقیق است. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات مجموعه آموزش تحلیل عاملی شامل یک ساعت ویدئو و فایل نرم‌افزار SPSS را مشاهده کنید. با استفاده از کلید داشته باشم می‌توانید تمام مستندات را دریافت کنید.

  • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
  • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
  • دارای رتبه RG Score = 64.51 در ResearchGate
  • همکار علمی Alan Edwards Centre for Research on Pain (AECRP) دانشگاه McGill کانادا

  مدرس. ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • آموزش ضریب همبستگی

  ویدئو آموزشی تحلیل ضرایب همبستگی با SPSS (پنجاه دقیقه)

  125 هزار تومان

  در این کارگاه آموزشی به مبحث سنجش ارتباط و ضرایب همبستگی (Correlation Coefficients) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS پرداخته شده است. ما در این بخش به بررسی سه نوع اصلی از ضرایب همبستگی یعنی پیرسن، اسپیرمن و کندال می‌پردازیم و کاربرد آن‌ را با ذکر مثال بیان می‌کنیم. با استفاده از دکمه داشته باشم می‌توانید تمام مستندات آموزشی کارگاه شامل فیلم، اسلایدها و فایل‌های نرم‌افزار را دریافت کنید. مستندات برای شما ایمیل خواهد شد و در صفحه وب جهت دریافت و دانلود قرار می‌گیرد.

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98روش کاپاآموزش تحلیل با spss

  ویدئو آموزشی اندازه‌گیری توافق ضریب کاپا و رسم جداول توافقی (یک ساعت آموزش)

  125 هزار تومان 115 هزار تومان

  در این ویدئو آموزشی، به مبحث ضریب کاپای کوهن (Cohen’s kappa coefficient) و کاربردهای آن و روش انجام با استفاده از نرم‌افزار SPSS پرداخته شده است. توافق توسط ضریبی به نام ضریب کاپای کوهن (Cohen’s kappa coefficient) سنجیده می‌شود. آن‌چه که در ضریب کاپای کوهن به دنبال آن هستیم ارزیابی اندازه توافق بین دو فرد، پدیده و یا منبع تصمیم‌گیری است که هر یک به صورت جداگانه دو کمیت اصلی ما را مورد اندازه‌گیری قرار داده‌اند. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را به صورت کامل مشاهده کنید. با زدن کلید داشته باشم ویدئو و اسلایدهای آموزشی را دریافت خواهید کرد.

  • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
  • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
  • دارای رتبه RG Score = 63.45 در ResearchGate
  • در رده دو درصد برتر پژوهشگران و محققان ResearchGate
 • مدرس. ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • Discriminate Analysis

  ویدئو آموزشی آنالیز تشخیصی و تحلیل ممیزی Discriminate Analysis در SPSS

  175 هزار تومان

  آنالیز تشخیصی Discriminate Analysis که آن را تحلیل ممیزی نیز می‌گویند، همانند رگرسیون خطی چندگانه است، با این تفاوت که کمیت وابسته نه تنها توزیع نرمال ندارد، بلکه رتبه‌ای و یا اسمی با تعداد گروه‌های محدود است. می‌دانیم در حالت خاصی که کمیت پاسخ دو مقداری باشد، از رگرسیون لجستیک استفاده می‌کنیم. اما اگر کمیت وابسته بیش از دو مقدار رسته‌ای را بگیرد، باید از تحلیل تشخیصی استفاده کنیم. در ادامه می‌توانید سرفصل‌های مجموعه آنالیز تشخیصی شامل ویدئو یک ساعت و بیست دقیقه، فایل نرم‌افزار SPSS و 30 اسلاید آموزشی را مشاهده کنید. با استفاده از کلید داشته باشم می‌توانید تمام مستندات را دریافت کنید.

  • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
  • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
  • دارای رتبه RG Score = 28.86 در ResearchGate
  • مشاور آماری Alan Edwards Centre for Research on Pain AECRP دانشگاه McGill کانادا

  مدرس. ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98آموزش آزمون های ناپارامتری

  ویدئو آموزشی آزمون‌های ناپارامتری با نرم‌افزار SPSS ( یک ساعت و نیم)

  195 هزار تومان 175 هزار تومان

  در این ویدئو آموزشی، به مبحث آزمون‌های ناپارامتری (Nonparametric Tests) و کاربردهای آن و روش انجام با استفاده از نرم‌افزار آماری پرداخته شده است. این آموزش به صورت یک مجموعه کامل مهم‌ترین آزمون‌های ناپارامتری را معرفی کرده و کاربرد هر یک را با ذکر مثال بیان می‌کند. به سادگی می‌توانید ویدئو یک ساعت و سی دقیقه، اسلایدها و داده‌های آموزشی نرم‌افزار SPSS را دریافت کنید.

  • Kruskal-Wallis H
  • Friedman

  • Mann-Whitney U
  • Wilcoxon

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98تحلیل های پارامتری

  ویدئو آموزشی آزمون‌های مقایسه پارامتری با نرم‌افزار SPSS (یک ساعت و بیست دقیقه)

  125 هزار تومان

  در این ویدئو آموزشی به مبحث آزمون‌های پارامتری (Parametric Tests) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این تحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS پرداخته شده است. این آموزش به صورت یک مجموعه کامل، مهم‌ترین آزمون‌های پارامتری زیر را معرفی کرده و کاربرد هر یک را با ذکر مثال بیان می‌کند.

  • One Sample T-Test
  • Two Independent Samples T-Test
  • Two Paired Samples T-Test
  • One-way ANOVA

  • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
  • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
  • RG Score = 28.86 در ResearchGate
  • همکار علمی Alan Edwards Centre for Research on Pain (AECRP) دانشگاه McGill کانادا

  مدرس. دکتر ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98آموزش آزمون کای دو

  ویدئو آموزشی آزمون کای دو Chi-square استقلال و برازندگی توزیع (یک ساعت)

  175 هزار تومان

  در ویدئو آموزشی کاربردهای آزمون استقلال و برازندگی توزیع کای-اسکوئر (Chi-square Tests) و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS ارایه شده است. از کاربردهای رایج آزمون کای-اسکوئر، بررسی فرض استقلال و یا وابستگی دو کمیت گروه‌بندی شده، با یکدیگر است. فرض کنید دو کمیت و ویژگی A و B موجود است، می‌خواهیم براساس فرض صفر آزمون کنیم آیا این دو کمیت از یکدیگر مستقل هستند و یا این‌که بر روی هم تاثیر می‌گذارند. از دیگر کاربردهای آزمون کای-اسکوئر طراحی و معرفی فرایندی است که از طریق آن قادر خواهیم بود به این سوال پاسخ دهیم آیا مشاهدات ما از یک مدل احتمال و توزیع خاص پیروی می‌کنند و یا خیر. با استفاده از دکمه داشته باشم می‌توانید مجموعه آموزش تحلیل Chi Square شامل یک ساعت ویدئو، فایل نرم‌افزار SPSS و 32 اسلاید آموزشی را دریافت کنید.

  دوست دارم داشته باشم
 • descriptive-2-astat.ir

  ویدئو آموزش تحلیل های توصیفی با نرم‌افزار SPSS (یک ساعت و نیم)

  155 هزار تومان

  در این کارگاه آموزشی که به صورت ویدئو آموزشی یک ساعت و نیم می‌باشد، به مبحث تحلیل‌های توصیفی (Descriptive Analysis) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری پرداخته شده است. این آموزش به صورت یک مجموعه کامل مهم‌ترین بخش‌های یک تحلیل توصیفی را معرفی کرده و کاربرد هر یک را با ذکر مثال بیان می‌کند. تحلیل‌های توصیفی شامل آماره‌های توصیفی (میانگین، انحراف معیار، واریانس و …) نمودارها و جدول‌های آماری همراه با انواع مثال‌ها بیان شده است.

  دوست دارم داشته باشم
 • نظرسنجی پرسشنامه

  نظرسنجی پرسشنامه و پیمایش میدانی

  امروزه با گسترش بیش از پیش علم و تکنولوژی استفاده از انواع روش‌های نظرسنجی و پیمایش میدانی، به منظور بهبود کیفیت خدمات و آشنایی افراد، سازمان‌ها و شرکت‌ها با دیدگاه‌ها و خواسته‌های جامعه هدف خود، گسترش یافته است. در واقع در بسیاری از فعالیت‌ها و تحقیقات علمی و پژوهشی از روش‌های مختلف نظرسنجی و پرسشنامه، استفاده می‌شود.

  نظرسنجی پرسشنامه و پیمایش میدانی از فرایندهای مورد علاقه ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه می‌باشد که به صورت حرفه‌ای و با سرعت و دقت بالا به انجام آن اقدام می‌کنیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را برای ما ارسال نمایید و یا با ما تماس بگیرید.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • آمار توصیفی

  نتایج و تحلیل‌های توصیفی در داده‌ها

  در مراحل انجام یک تحقیق علمی نیاز به استفاده از روش‌های آماری همواره وجود دارد. این روش‌ها می‌تواند توصیف عددی و بیان شهودی یک پدیده ساده تا ایجاد مدل‌های پیش‌بینی آینده و ساختارهای احتمالی را در برگیرند. امروزه کمتر مطالعه و پژوهشی را می‌توان یافت که فاقد داده‌ها و تحلیل‌های آماری باشد. این واقعیت بسیاری از علوم، از پزشکی گرفته تا هوانوردی، اقتصاد، مدیریت، زمین‌شناسی و روانشناسی را در بر می‌گیرد.

  ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه تحلیل‌های توصیفی (Descriptive Analysis) رسم نمودار و جدول‌های آماری تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهیم. این کار با استفاده از نرم‌افزارهای آماری GraphPad Prism ، Minitab ، SPSS انجام می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید تماس بگیرید و یا از فرم پرسش و پاسخ همین صفحه توضیحات خود را ارسال کنید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل توصیفی را ارسال خواهیم کرد.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • رگرسیون لجستیک

  مدل‌های رگرسیون غیرخطی (رگرسیون لجستیک)

  یکی از مهمترین فرایندهای تحلیل‌های علمی، برقراری ارتباط بین کمیت‌ها و سوالات و ایجاد مدل تحقیقاتی بر روی آن‌ها است. در بسیاری از موارد رابطه بین سوالات و کمیت‌ها خطی نیست و روندهای پیچیده‌تری دارد. کاربردی‌ترین این مدل‌ها، رگرسیون لجستیک (Logistic Regression) است. موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه طراحی و تحلیل مدل‌های رگرسیون غیرخطی لجستیک در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهد.  این کار با استفاده از نرم‌افزارهای آماری GraphPad Prism ، Minitab ، SPSS انجام می‌شود. جهت مشاوره و پاسخ به سوالات تماس بگیرید و یا از فرم پرسش و پاسخ همین صفحه توضیحات خود را ارسال کنید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل رگرسیون غیرخطی لجستیک را برایتان ارسال خواهیم کرد.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • رگرسیون

  مدل‌های رگرسیون خطی و غیرخطی

  مطالعه پیرامون ماهیت رابطه بین کمیت‌ها را تجزیه رگرسیون می‌گوییم. در واقع دو هدف عمده از بررسی روابط میان کمیت‌ها عبارت است از

  • چگونگی رابطه و میزان تاثیر کمیت‌ها بر روی یکدیگر
  • با دانستن برخی کمیت‌ها، بقیه کمیت‌ها را پیش‌بینی کنیم.

  موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه به بررسی مدل‌های رگرسیونی خطی و غیر خطی (Regression Model) و تحلیل نتایج آزمون‌های رگرسیون در تحقیقات و مطالعات با استفاده از  نرم‌افزارهای SPSS  GraphPad Prism و Minitab می‌پردازد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید تماس بگیرید و یا از فرم پرسش و پاسخ همین صفحه توضیحات خود را ارسال کنید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل رگرسیونی را برایتان ارسال خواهیم کرد.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • مجموعه آموزشی آمار از مقدماتی تا پیشرفته (ارسال رایگان به تهران و شهرستان)out of stockناموجود!

  مجموعه آموزشی آمار از مقدماتی تا پیشرفته (ارسال رایگان به تهران و شهرستان)

  2,755 هزار تومان 2,510 هزار تومان

  مجموعه آموزشی آمار، کار با نرم‌افزار از مقدماتی تا پیشرفته، به تازگی توسط انتشارات جامعه‌نگر و موسسه علمی پژوهشی داده پویا، منتشر شده است. این مجموعه شامل کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (نامزد کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و برگزیده نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت آلمان) در 574 صفحه و پنج لوح فشرده DVD شامل جدیدترین ورژن نرم‌افزارهای آماری SPSS , GraphPad Prism  و Minitab می‌باشد. در لوح‌های فشرده، 80 ساعت فیلم و ویدئو آموزشی، 1500 صفحه و اسلاید، 210 فایل و مثال نرم‌افزار، کارگاه و اسلایدهای آموزشی به همراه پروژه‌های حل شده با نرم‌افزارها ارایه شده است. می‌توانید محتویات این مجموعه آموزشی و تحلیلی را مشاهده کنید.

  نکته.هزینه ارسال مجموعه آموزشی آمار همراه با کتاب و پنج DVD به صورت رایگان بوده و از طرف گراف پد پرداخت می‌شود.

  ناموجود
 • آموزش تحلیل با spss

  مجموعه آموزش کامل نرم‌افزار SPSS

  95 هزار تومان

  نرم‌افزار SPSS امروزه در علوم مختلف علمی و دانشگاهی مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد. نگاهی به طیف گسترده استفاده‌کنندگان از SPSS نشان‌دهنده‌ی قدرت بالای ارایه‌ی مفاهیم و نتایج داده‌ها در این نرم‌افزار است. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران علوم پزشکی و دارویی، سلامت، آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و فناوری، روانشناسی و … به کار می‌رود و همواره درحال به روزرسانی و افزوده شدن قابلیت‌های جدید است.

  مجموعه آموزش SPSS به صورت دوره‌های آموزشی کامل توسط موسسه داده پویا علامه، برگزار شده و به شرح کار و چگونگی تحلیل با SPSS می‌پردازد. در پایین صفحه توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید. این مجموعه شامل دوره‌های آموزشی زیر است.

  • ضریب و روش کاپا
  • تحلیل‌های توصیفی
  • داده‌های گمشده
  • همبستگی و رگرسیون
  • رگرسیون لجستیک
  • طرح آزمایشات

  • شروع کار با SPSS
  • آزمون‌های پارامتری
  • آنالیز واریانس
  • آزمون استقلال کای دو
  • آزمون‌های ناپارامتری
  • نیکویی برازش

  شامل 590 صفحه آموزش تحلیلی و 40 مثال فایل داده نرم‌افزار SPSS

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98آموزش طرح آزمایشات

  کارگاه آموزشی طرح آزمایش‌ها و آنالیز واریانس دوطرفه

  45 هزار تومان

  در این کارگاه آموزشی، به مبحث آزمون‌های طرح آزمایش‌ها (Design of Experiments Tests) و آنالیز واریانس دو طرفه (Two-way ANOVA) کاربردهای آن با ذکر چند مثال آموزشی و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری پرداخته شده است. طرح آزمایشات به دنبال بررسی تاثیر هم‌زمان و توام بیش از یک کمیت بر روی یک کمیت وابسته است. با استفاده از دکمه داشته باشم می‌توانید تمام مستندات آموزشی کارگاه را دریافت کنید. مستندات برای شما ایمیل خواهد شد و در صفحه وب جهت دریافت و دانلود قرار می‌گیرد.

  دوست دارم داشته باشم
 • آموزش SPSS

  کارگاه آموزشی شروع کار با نرم‌افزار SPSS

  رایگان!

  ما در این بخش برخی از مهم‌ترین مفاهیم و تعاریف آماری و همچنین شروع کار با نرم‌افزار را معرفی می‌کنیم. کارگاه آموزشی موردنظر در قالب یک فایل pdf که دارای 34 اسلاید آموزشی می‌باشد، آمده است.

  شما می‌توانید فایل‌ آموزشی شروع کار با نرم‌افزار SPSS را تهیه نموده و چنانچه در این زمینه و کار تحقیقاتی خود سوالات بیشتری داشتید، با ما تماس گرفته و از ارایه خدمات ما در موسسه علمی پژوهشی علامه مانند نحوه ورود داده‌ها به نرم‌افزار و یا تعریف و کدگزاری کمیت‌ها و سوالات، بهره‌مند شوید.

  درباره SPSS بیشتر بدانید

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98آموزش نیکویی برازش

  کارگاه آموزشی آزمون‌های نیکویی برازش (نرمال بودن داده‌ها)

  95 هزار تومان 75 هزار تومان

  در این متن آموزشی به مبحث آزمون‌های نیکویی برازش (Goodness of Fit Tests) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS پرداخته شده است. در بسیاری از گزارش‌ها در پی آن هستیم که یک مدل احتمالی را بررسی کنیم. این مطلب که بر تئوری‌های آمار و احتمال متنوعی برقرار است در پی طراحی و معرفی فرایند و آزمونی است که از طریق آن قادر خواهیم بود به این سوال پاسخ دهیم که آیا مشاهدات ما از یک مدل احتمال و توزیع خاص پیروی می‌کنند و یا خیر. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده کارگاه را به صورت کامل مشاهده کنید. با زدن کلید داشته باشم تمام اسلایدهای آموزشی را دریافت خواهید کرد. مستندات بلافاصله برای شما ایمیل خواهد شد و در صفحه وب جهت دریافت و دانلود قرار می‌گیرد.

  دوست دارم داشته باشم
 • آزمون های پارامتریآموزش آزمون های پارامتری

  کارگاه آموزشی آزمون‌های پارامتری در داده‌ها

  40 هزار تومان

  در این متن آموزشی به مبحث آزمون‌های پارامتری (Parametric Tests) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری پرداخته شده است. این آموزش به صورت یک مجموعه کامل مهم‌ترین آزمون‌های پارامتری زیر را معرفی کرده و کاربرد هر یک را با ذکر چند مثال بیان می‌کند.

  • One Sample T-Test
  • Two Independent Samples T-Test
  • Two Paired Samples T-Test

  دوست دارم داشته باشم
 • آموزش آنالیز واریانسآمار توصیفی

  کارگاه آموزشی آزمون‌های آنالیز واریانس در داده‌ها

  55 هزار تومان

  در این کارگاه آموزشی به مبحث آزمون‌های پارامتری از نوع آنالیز واریانس یک‌طرفه (One way ANOVA) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری پرداخته شده است. این آموزش به صورت یک مجموعه کامل آنالیز واریانس یک‌طرفه را معرفی کرده و کاربرد آن را با ذکر سه مثال از داده‌های کاربردی بیان می‌کند. کارگاه دارای پشتیبانی آموزشی می‌باشد. با زدن کلید داشته باشم می‌توانید تمام مستندات آموزشی کارگاه را دریافت کنید. مستندات برای شما ایمیل خواهد شد و در صفحه وب جهت دریافت و دانلود قرار می‌گیرد.

  دوست دارم داشته باشم
 • طرح آزمایشات

  طرح آزمایش‌ها و آنالیز واریانس دوطرفه

  در تجزیه واریانس تاثیر یک عامل و یا مداخله گروه‌بندی‌شده (سیکل درمانی در چهار گروه و یا داروهای کنترل فشار خون در چهار نوع) بر روی یک پدیده (درصد موفقیت و یا فشار خون سیستولیک) بررسی می‌شود.  اما در یک طرح تحقیقاتی گاهی اوقات لازم است تاثیر دو عامل و یا مداخله را هم‌زمان بر روی یک پدیده مورد ارزیابی قرار داد. در این‌گونه از تحقیقات از فرایندی به نام طرح آزمایش‌ها (Design of Experiments) بهره می‌بریم.

  موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات انواع آزمون‌های طرح آزمایشات DOE و آنالیز واریانس دو طرفه Two-way ANOVA را با استفاده از نرم‌افزارهای آماری GraphPad Prism ، Minitab و نرم‌افزار همه‌کاره SPSS انجام می‌دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید و یا از فرم پرسش و پاسخ همین صفحه توضیحات خود را برای ما ارسال کنید.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • ورود اطلاعات داده

  طراحی فایل داده و ورود اطلاعات به نرم‌افزار

  داده‌ها و اطلاعات مبنای تمام تحلیل‌ها، بیان و تفسیر نتایج می‌باشد. آن‌چه که فراوان دارد ورود صحیح و دقیق داده‌ها به نرم‌افزار و طراحی فایل‌های مناسب و خوانا از داده‌‌های به دست آمده است. تعریف صحیح سوالات و فرضیات در یک فایل داده، چراغ راه و راهنمایی خواهد بود که بتوان با آن، مسیر پاسخ به سوالات و یافتن راه‌های جدید را بهتر پیمود و در این میان در زمان و هزینه انجام کار صرفه‌جویی کرد.

  طراحی فایل داده و ورود اطلاعات به نرم‌افزار از فرایندهای مورد علاقه ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه می‌باشد که ما به صورت حرفه‌ای به انجام آن اقدام می‌کنیم. بر این اساس و جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را برای ما ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج را برایتان ارسال خواهیم کرد.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • پرسشنامه

  طراحی پرسشنامه و بررسی پایایی

  یکی از مهمترین منابع جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ها و سوالات از پیش تعیین‌شده‌ای است که از مخاطب می‌خواهد نظرات و دیدگاه‌های خود را ارایه کرده و به سوالات آن‌ پاسخ دهد. این سوالات می‌تواند در اشکال استاندارد و عمومی باشد که مورد استفاده سایر محققان نیز قرار می‌گیرد. (به عنوان مثال پرسش‌نامه‌های مربوط به سنجش سطح مدیریت دانش در سازمان‌ها که در سطح جهانی و ملی یکسان و همانند است.) و یا سوالاتی باشد که برای هر موضوع تحقیق، جداگانه و خاص بوده و با توجه به مطلب مورد بررسی، باید سوالات خاصی نیز طراحی شود. (به عنوان مثال سنجش خصوصیات فردی و روانی بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی) مهمترین مزیت استفاده از پرسش‌نامه‌ها به دست آوردن سریع و آسان اطلاعات (البته در برخی از تحقیقات یافتن واحدهای نمونه‌گیری برای جمع‌آوری اطلاعات آن‌ها بسیار مشکل خواهد بود.) است.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • ضریب همبستگی

  ضرایب همبستگی و سنجش ارتباط

  ارتباط بین سوالات و فرضیه‌ها در یک تحقیق و طرح پژوهشی از جمله سوالات پرکاربرد و مهم به حساب می‌آید. در این بخش در پی آن هستیم که با توجه به اهمیت و کاربرد مفهوم ارتباط، وابستگی و تأثیرگذاری کمیت‌ها بر روی یکدیگر به موضوعاتی در این‌باره اشاره کنیم، ما این مفهوم را در قالب مفاهیم مؤلفه‌های عددی ضریب همبستگی پی می‌گیریم.

  موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه به بررسی انواع ضرایب همبستگی (Correlation Coefficients) و تحلیل نتایج حاصل از آن‌ها می‌پردازد.  این کار با استفاده از نرم‌افزار آماری Minitab، نرم‌افزار تخصصی GraphPad Prism و نرم‌افزار همه‌کاره SPSS انجام می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید تماس بگیرید و یا از فرم پرسش و پاسخ همین صفحه توضیحات خود را ارسال کنید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج آزمون های همبستگی را برایتان ارسال خواهیم کرد.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • تحلیل داده های گمشدهجایگزینی داده های گمشده

  جایگزینی داده‌های گمشده در تحقیقات

  در یک بررسی و مطالعه بسیار اتفاق می‌افتد که مقادیر برخی از کمیت‌ها اندازه‌گیری نشده‌اند و یا قابل اندازه‌گیری و مشاهده نبوده‌اند. در این‌ موارد با نتایجی تحت عنوان داده‌های گمشده Missing Values روبه‌رو هستیم. ما در موسسه علامه به ارایه تحلیل‌های داده‌های گمشده و روش‌های جایگزاری آن‌ها می‌پردازیم.

  * یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید
  * دوست عزیز متنی ننوشتی!

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • Inference Table 1

  تحلیل‌های استنباطی مبتنی بر جداول ۱۴ گانه

  75 هزار تومان

  در این پروژه به ارایه تحلیل‌های استنباطی مبتنی بر 14 جدول آماری ارسالی پرداخته شده است. به ازای هر جدول، فایل SPSS جداگانه و تحلیل نتایج آن طراحی و تحلیل بیان شده است. در هر جدول به سوال استنباطی پاسخ داده شده و نمودار استنباطی به همراه جداول آزمون‌های آماری آمده است. با استفاده از کلید داشته باشم می‌توانید تمامی فایل‌ها و مستندات را دریافت کنید. یافته‌ها بلافاصله برای شما ایمیل شده و در صفحه وب جهت دریافت و دانلود قرار می‌گیرد. تحلیل نتایج استنباطی در 36 صفحه نوشته شده است.

  مستندات شامل فایل‌های Word و PDF به همراه 15 فایل داده‌ها و خروجی‌های نرم‌افزار SPSS و در یک مورد نرم‌افزار Minitab می‌باشد. به ازای هر جدول فایل منحصر به فرد نرم‌افزار آماری نیز آمده است.

  دوست دارم داشته باشم
 • رگرسیون ذرات جامد

  تحلیل همبستگی و رگرسیونی ذرات جامد، زمان، دما، دور خشک کن، سرعت گاز

  230 هزار تومان

  در این مطالعه با استفاده از نرم‌افزار SPSS v25 به ارایه تحلیل‌های همبستگی و رگرسیونی پرداخته‌ایم. در تحلیل‌ها به دنبال یافتن رابطه برای رطوبت ذرات جامد YS  بر حسب زمان time، دور خشک کن rpm، دما Tgo  و سرعت گاز G هستیم. جداول، گراف‌ها و نتایج در 17 صفحه برای شما نوشته شده است. پس از پرداخت می‌توانید به سادگی فایل‌های Word و PDF به همراه فایل‌های نرم‌افزار شامل داده‌ها و نتایج خروجی را دریافت کنید. در مجموع 7 فایل برای شما جهت دریافت و دانلود قرار داده شده است.

  کد تخفیف 15 درصد azachkany@yahoo.com

  دوست دارم داشته باشم
 • سری زمانی

  تحلیل سری زمانی

  یکی از مهمترین روش‌های تحلیل آماری استفاده از آنالیز روند در داده‌ها می‌باشد. در این نوع از تحلیل‌ها اندازه‌ها و داده‌ها در طول زمان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بنابراین آنالیز روند بر دو پایه برقرار است.

  • اندازه‌ها و داده‌های به دست آمده (Measure)
  • کمیت زمان و دوره‌های ارزیابی (Time)

  در آنالیز روند، ارزیابی مسیر داده‌ها و روند رشد و یا کاهش اندازه‌ها اهمیت دارد. ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات آنالیز روند را با استفاده از نرم‌افزار Minitab، نرم‌افزار تخصصی R و SPSS انجام می‌دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید تماس بگیرید و یا از فرم پرسش و پاسخ همین صفحه توضیحات خود را ارسال کنید.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • طرح پژوهشیکتاب روش تحلیل آماری

  تحلیل داده‌ها و بیان نتایج طرح‌های پژوهشی و گزارش‌های علمی

  تحلیل‌ آماری علاوه بر توصیف عددی و بیان نموداری نتایج، به بررسی استنباطی یافته‌های طرح پژوهشی و گزارش علمی پرداخته و استنباط‌های مقایسه پارامتری یا ناپارامتری، آزمون‌های ارتباط و وابستگی، مدل‌های تاثیرگزاری، طرح آزمایش‌ها، سری‌های زمانی را دربر می‌گیرد.

  تحلیل آماری توصیفی و استنباطی طرح پژوهشی و گزارش علمی با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS و Minitab انجام خواهد شد. ما به عنوان مرکز تخصصی حرفه‌ای، ارایه خدمات تحلیل آماری علوم پزشکی و زیستی با Graphpad Prism انجام می‌دهیم. استفاده از نرم‌افزار تخصصی R و یا نرم‌افزارهای مدل‌بندی AMOS و Lisrel نیز انجام خواهد شد. در این زمینه می‌توان از سایر نرم‌افزارهای آماری نیز استفاده کرد. در تب زیر لیست این نرم‌افزارها را مشاهده کنید.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • تحلیل آماری مقاله spss minitab graphPad Prismتحلیل آماری مقاله ایران

  تحلیل آماری مقاله و بیان کامل نتایج

  در اکثر مقالات بخش تجزیه و تحلیل آماری و پاسخ به سوالات و فرضیات تحقیق وجود دارد. این تحلیل‌ها به توصیف عددی و بیان نموداری نتایج و بررسی استنباطی یافته‌ها پرداخته و بنابر سوالات تحقیق، مجموعه‌ای از استنباط‌های مقایسه پارامتری یا ناپارامتری، آزمون‌های ارتباط و وابستگی، مدل‌های تاثیرگزاری، طرح آزمایش‌ها، سری‌های زمانی را دربر می‌گیرد.

  تحلیل آماری توصیفی و استنباطی مقاله با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS و Minitab انجام خواهد شد. ما به عنوان مرکز تخصصی حرفه‌ای، ارایه خدمات تحلیل آماری علوم پزشکی و زیستی را با نرم افزار Graphpad Prism انجام می‌دهیم. استفاده از نرم‌افزار تخصصی R و یا نرم‌افزارهای مدل‌بندی AMOS و Lisrel نیز در تحلیل آماری مقاله انجام خواهد شد. همچنین می‌توان از سایر نرم‌افزارهای آماری نیز استفاده کرد. در تب زیر لیست این نرم‌افزارها را مشاهده کنید.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • نرم‌افزارهای تحلیل آماری پایان نامه و مقاله در داده پویا علامهتحلیل آماری پایان نامه

  تحلیل آماری پایان‌ نامه و تجزیه و تحلیل نتایج فصل چهارم

  تحلیل‌ آماری علاوه بر توصیف عددی و بیان نموداری نتایج، به بررسی استنباطی یافته‌های پایان‌نامه پرداخته و بنابر سوالات تحقیق، مجموعه‌ای از استنباط‌های مقایسه پارامتری و ناپارامتری، آزمون‌های ارتباط و وابستگی، مدل‌های تاثیرگزاری، طرح آزمایش‌ها و سری‌های زمانی را در بر می‌گیرد.

  تحلیل آماری توصیفی و استنباطی پایان نامه با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS و Minitab انجام خواهد شد. ما به عنوان مرکز تخصصی حرفه‌ای، ارایه خدمات تحلیل آماری علوم پزشکی و زیستی را با نرم افزار Graphpad Prism انجام می‌دهیم. استفاده از نرم‌افزار تخصصی R و یا نرم‌افزارهای مدل‌بندی AMOS و Lisrel نیز در تحلیل آماری پایان نامه انجام خواهد شد. همچنین می‌توان از سایر نرم‌افزارهای آماری نیز استفاده کرد. در تب زیر لیست این نرم‌افزارها را مشاهده کنید.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • ضریب کاپاآموزش تحلیل با spss

  اندازه‌گیری توافق ضریب کاپا

  در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام اندازه‌گیری توافق وجود دارد که به بررسی و ارزیابی ارتباط بین دو کمیت می‌پردازد. تفاوت این مفهوم با سایر مفاهیم ارتباط (Correlation) آماری، سنجش جداگانه اندازه‌های این دو کمیت توسط دو فرد، پدیده و یا دو منبع تصمیم‌گیری است. اندازه توافق توسط ضریبی به نام ضریب کاپای کوهن (Cohen’s kappa coefficient) سنجیده می‌شود. آن‌چه که در ضریب کاپای کوهن به دنبال آن هستیم ارزیابی اندازه توافق بین دو فرد، پدیده و یا منبع تصمیم‌گیری است که هر یک به صورت جداگانه دو کمیت اصلی ما را مورد اندازه‌گیری قرار داده‌اند.

  * یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید
  * دوست عزیز متنی ننوشتی!

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • نیکویی برازش

  آزمون‌های نیکویی برازش (برازندگی توزیع)

  در بسیاری از گزارش‌ها می‌خواهیم یک مدل احتمالی را بررسی کنیم. بررسی مدل احتمال در پی طراحی و معرفی فرایند و آزمونی جهت پاسخ به این سوال است که آیا مشاهدات از یک نظم و توزیع خاصی پیروی می‌کنند و یا خیر. پاسخ به سوال رایج آیا داده‌ها نرمال است، در این فرایند ارزیابی می‌شود. آزمون نیکویی برازش در بررسی پیروی مشاهدات از الگوی احتمال به ویژه توزیع‌های آماری نرمال و پواسن مورد استفاده است.

  در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات آزمون نیکویی برازش با استفاده از نرم‌افزار آماری Minitab، نرم‌افزار تخصصی GraphPad Prism و نرم‌افزار همه‌کاره SPSS را انجام می‌دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با ما تماس بگیرید و یا از فرم پرسش و پاسخ همین صفحه توضیحات خود را برای ما ارسال کنید.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • آزمون های ناپارامتریآموزش آزمون های ناپارامتری

  آزمون‌های ناپارامتری در داده‌ها

  آزمون‌های ناپارامتری و تحلیل‌های مبتنی بر آن‌ها از جمله مباحث کاربردی و تاحدودی پیچیده در نتایج آماری می‌باشد. هنگامی که فرض‌های لازم برای انجام یک تحلیل پارامتری روی مشاهدات موجود نباشد مثلاً تعداد مشاهدات اندک باشد و یا توزیع و نحوه پراکندگی آماری ویژگی مورد مطالعه برای ما مشخص نباشد از استنباط‌هایی مبتنی بر آمار ناپارامتری که به فرض‌های کمتری احتیاج دارند، استفاده می‌کنیم. تحلیل‌هایی از این دست که به توزیع خاصی نیاز ندارند با عنوان آمار توزیع آزاد و یا “آمار ناپارامتری” قرار می‌گیرند. ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات آزمون‌های ناپارامتری، به همراه بیان و توضیح نتایج و نگارش یافته‌های آماری را انجام می‌دهیم.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • آزمون های پارامتری

  آزمون‌های پارامتری در داده‌ها

  فرض آماری ادعایی در مورد خصوصیات و ویژگی‌های یک یا چند جامعه است که با اندازه‌ی مشخصی درست یا نادرست است و ما با توجه به این اندازه، درباره‌ی فرض ادعایی تصمیم می‌گیریم. همان‌گونه که در این تعریف مشخص شده است، مفاهیم زیر موردنظر است.

  • اندازه درستی یا نادرستی
  • تصمیم آماری
  • قضاوت آماری

  • ادعای آماری
  • خصوصیت و ویژگی
  • یک یا چند جامعه

  در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه به ارایه تحلیل مبتنی بر آزمون‌های پارامتری و تفسیر و بیان نتایج می‌پردازیم.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • آنالیز واریانسآموزش آنالیز واریانس

  آزمون‌های آنالیز واریانس در داده‌ها

  بسیار اتفاق می‌افتد که بخواهیم مراحل و روند تحقیق خود را گسترده کرده و چندین جامعه را مورد بررسی قرار دهیم. به عنوان مثال فرض کنید یک کارخانه داروسازی در سال‌های فعالیت خود چندین دارو را برای درمان یک نوع از بیماری‌های گوارشی تولید کرده باشد. پژوهشگران این کارخانه در پی آن هستند که بدانند آیا این داروها تاثیرات درمانی مشابهی دارند و یا این‌که تاثیرات درمانی آن‌ها متفاوت از یکدیگر است. در مرحله‌ی بعدی می‌خواهیم بدانیم (احتمالاً) کدامیک از ترکیبات دارویی دارای اثرهای درمانی متفاوتی از یکدیگر می‌باشند. در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات آزمون‌های پارامتری آنالیز واریانس یک‌طرفه را با انواع نرم‌افزارهای آماری انجام می‌دهیم.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • آزمون ماچولی

  آزمون کرویت Mauchly’s Test of Sphericity

  در مباحث آمار استنباطی و بررسی فرضیه‌ها، مفهومی به نام آزمون کرویت ماچولی Mauchly’s test وجود دارد. این آزمون هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که با طرح‌های اندازه‌های تکراری Repeated Measure روبه‌رو باشیم. به این معنی که یک یا چند کمیت در چند موقعیت زمانی مختلف و در امتداد یکدیگر مورد ارزیابی و اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. فرضیه کرویت ماچولی می‌گوید اختلاف بین هر جفت زمان اندازه‌گیری باید واریانس‌های یکسان و مشابهی داشته باشند. موسسه داده پویا به ارایه تحلیل‌های Multivariate Tests و Mauchly می‌پردازد.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • آزمون کای دو

  آزمون‌ استقلال کای دو Chi-square

  آزمون‌های استقلال و یا ارتباط بین کمیت‌های گروه‌بندی شده و تحلیل‌های مبتنی بر آن‌ها از مباحث کاربردی و مورد استفاده فراوان در نتایج آماری می‌باشد. یکی از کاربردهای رایج و بسیار مفید آزمون کای-اسکور، بررسی فرض استقلال و یا وابستگی دو کمیت، با یکدیگر می‌باشد. فرض کنید دو کمیت و ویژگی A و B موجود است. می‌خواهیم براساس فرض صفر آزمون کنیم آیا این دو کمیت از یکدیگر مستقل هستند؟ ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه به ارایه خدمات تحلیل آماری آزمون‌های استقلال و نیکویی برازش کای دو در داده‌های تحقیقات و مطالعات می‌پردازیم.

  دریافت ویدئو آموزش آزمون‌‌های کای دو

  اطلاعات بیشتر
 • PreviousNext

  Minitab

  • مجموعه آموزشی آمار از مقدماتی تا پیشرفته (ارسال رایگان به تهران و شهرستان)out of stockناموجود!

   مجموعه آموزشی آمار از مقدماتی تا پیشرفته (ارسال رایگان به تهران و شهرستان)

   2,755 هزار تومان 2,510 هزار تومان

   مجموعه آموزشی آمار، کار با نرم‌افزار از مقدماتی تا پیشرفته، به تازگی توسط انتشارات جامعه‌نگر و موسسه علمی پژوهشی داده پویا، منتشر شده است. این مجموعه شامل کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (نامزد کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و برگزیده نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت آلمان) در 574 صفحه و پنج لوح فشرده DVD شامل جدیدترین ورژن نرم‌افزارهای آماری SPSS , GraphPad Prism  و Minitab می‌باشد. در لوح‌های فشرده، 80 ساعت فیلم و ویدئو آموزشی، 1500 صفحه و اسلاید، 210 فایل و مثال نرم‌افزار، کارگاه و اسلایدهای آموزشی به همراه پروژه‌های حل شده با نرم‌افزارها ارایه شده است. می‌توانید محتویات این مجموعه آموزشی و تحلیلی را مشاهده کنید.

   نکته.هزینه ارسال مجموعه آموزشی آمار همراه با کتاب و پنج DVD به صورت رایگان بوده و از طرف گراف پد پرداخت می‌شود.

   ناموجود
  • تخفیف عید 98براورد اندازه نمونه

   ویدئو آموزشی براورد اندازه نمونه با نرم‌افزار Minitab 18 (یک ساعت و بیست دقیقه)

   190 هزار تومان 170 هزار تومان

   در این ویدئو آموزشی به براورد اندازه نمونه (Sample Size Estimation) و روش محاسبه با استفاده از نرم‌افزار آماری Minitab 18 پرداخته شده است. ما در این ویدئو با توجه به نوع طرح پژوهشی (یک، دو و یا چند جامعه مستقل و وابسته) به براورد اندازه نمونه بر مبنای یافته‌ها و اطلاعات قبل از تحقیق، پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را به صورت کامل مشاهده کنید. با زدن کلید داشته باشم ویدئو و اسلایدهای آموزشی را دریافت خواهید کرد.

   • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
   • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
   • دارای رتبه RG Score = 31.55 در ResearchGate
   • در رده ده درصد برتر پژوهشگران و محققان برتر ResearchGate

   مدرس. ابوالفضل قودجانی

   بازکردن لایت‌باکس

   دوست دارم داشته باشم
  • آزمون های یک نمونه ای با Minitab

   ویدئو. آزمون‌های یک نمونه‌ای با استفاده از Minitab

   نرم‌افزار دوست داشتنی و آموزشی Minitab به طرز شگفت‌آوری مبانی تئوریک آمار را گام به گام و مرحله به مرحله بیان می‌کند. اگر می‌خواهید آمار را به صورت پایه‌ای و اصولی فرا بگیرید، حتماً از Minitab شروع کنید. در ویدئو آموزشی زیر به توضیح آزمون‌های یک نمونه‌ای One Sample و انواع آن‌ها پرداخته‌ایم. آزمون جالب و فراموش شده  Z Test که دیگر نرم‌افزارها آن را انجام نمی‌دهند نیز در این ویدئو آمده است.

   مشاهده ویدئو آموزشی

   اطلاعات بیشتر
  • پرسشنامه

   طراحی پرسشنامه و بررسی پایایی

   یکی از مهمترین منابع جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ها و سوالات از پیش تعیین‌شده‌ای است که از مخاطب می‌خواهد نظرات و دیدگاه‌های خود را ارایه کرده و به سوالات آن‌ پاسخ دهد. این سوالات می‌تواند در اشکال استاندارد و عمومی باشد که مورد استفاده سایر محققان نیز قرار می‌گیرد. (به عنوان مثال پرسش‌نامه‌های مربوط به سنجش سطح مدیریت دانش در سازمان‌ها که در سطح جهانی و ملی یکسان و همانند است.) و یا سوالاتی باشد که برای هر موضوع تحقیق، جداگانه و خاص بوده و با توجه به مطلب مورد بررسی، باید سوالات خاصی نیز طراحی شود. (به عنوان مثال سنجش خصوصیات فردی و روانی بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی) مهمترین مزیت استفاده از پرسش‌نامه‌ها به دست آوردن سریع و آسان اطلاعات (البته در برخی از تحقیقات یافتن واحدهای نمونه‌گیری برای جمع‌آوری اطلاعات آن‌ها بسیار مشکل خواهد بود.) است.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • رگرسیون ذرات جامد

   تحلیل همبستگی و رگرسیونی ذرات جامد، زمان، دما، دور خشک کن، سرعت گاز

   230 هزار تومان

   در این مطالعه با استفاده از نرم‌افزار SPSS v25 به ارایه تحلیل‌های همبستگی و رگرسیونی پرداخته‌ایم. در تحلیل‌ها به دنبال یافتن رابطه برای رطوبت ذرات جامد YS  بر حسب زمان time، دور خشک کن rpm، دما Tgo  و سرعت گاز G هستیم. جداول، گراف‌ها و نتایج در 17 صفحه برای شما نوشته شده است. پس از پرداخت می‌توانید به سادگی فایل‌های Word و PDF به همراه فایل‌های نرم‌افزار شامل داده‌ها و نتایج خروجی را دریافت کنید. در مجموع 7 فایل برای شما جهت دریافت و دانلود قرار داده شده است.

   کد تخفیف 15 درصد azachkany@yahoo.com

   دوست دارم داشته باشم
  • تحلیل آماری مقاله spss minitab graphPad Prismتحلیل آماری مقاله ایران

   تحلیل آماری مقاله و بیان کامل نتایج

   در اکثر مقالات بخش تجزیه و تحلیل آماری و پاسخ به سوالات و فرضیات تحقیق وجود دارد. این تحلیل‌ها به توصیف عددی و بیان نموداری نتایج و بررسی استنباطی یافته‌ها پرداخته و بنابر سوالات تحقیق، مجموعه‌ای از استنباط‌های مقایسه پارامتری یا ناپارامتری، آزمون‌های ارتباط و وابستگی، مدل‌های تاثیرگزاری، طرح آزمایش‌ها، سری‌های زمانی را دربر می‌گیرد.

   تحلیل آماری توصیفی و استنباطی مقاله با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS و Minitab انجام خواهد شد. ما به عنوان مرکز تخصصی حرفه‌ای، ارایه خدمات تحلیل آماری علوم پزشکی و زیستی را با نرم افزار Graphpad Prism انجام می‌دهیم. استفاده از نرم‌افزار تخصصی R و یا نرم‌افزارهای مدل‌بندی AMOS و Lisrel نیز در تحلیل آماری مقاله انجام خواهد شد. همچنین می‌توان از سایر نرم‌افزارهای آماری نیز استفاده کرد. در تب زیر لیست این نرم‌افزارها را مشاهده کنید.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • طرح آزمایشات

   طرح آزمایش‌ها و آنالیز واریانس دوطرفه

   در تجزیه واریانس تاثیر یک عامل و یا مداخله گروه‌بندی‌شده (سیکل درمانی در چهار گروه و یا داروهای کنترل فشار خون در چهار نوع) بر روی یک پدیده (درصد موفقیت و یا فشار خون سیستولیک) بررسی می‌شود.  اما در یک طرح تحقیقاتی گاهی اوقات لازم است تاثیر دو عامل و یا مداخله را هم‌زمان بر روی یک پدیده مورد ارزیابی قرار داد. در این‌گونه از تحقیقات از فرایندی به نام طرح آزمایش‌ها (Design of Experiments) بهره می‌بریم.

   موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات انواع آزمون‌های طرح آزمایشات DOE و آنالیز واریانس دو طرفه Two-way ANOVA را با استفاده از نرم‌افزارهای آماری GraphPad Prism ، Minitab و نرم‌افزار همه‌کاره SPSS انجام می‌دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید و یا از فرم پرسش و پاسخ همین صفحه توضیحات خود را برای ما ارسال کنید.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • ضریب همبستگی

   ضرایب همبستگی و سنجش ارتباط

   ارتباط بین سوالات و فرضیه‌ها در یک تحقیق و طرح پژوهشی از جمله سوالات پرکاربرد و مهم به حساب می‌آید. در این بخش در پی آن هستیم که با توجه به اهمیت و کاربرد مفهوم ارتباط، وابستگی و تأثیرگذاری کمیت‌ها بر روی یکدیگر به موضوعاتی در این‌باره اشاره کنیم، ما این مفهوم را در قالب مفاهیم مؤلفه‌های عددی ضریب همبستگی پی می‌گیریم.

   موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه به بررسی انواع ضرایب همبستگی (Correlation Coefficients) و تحلیل نتایج حاصل از آن‌ها می‌پردازد.  این کار با استفاده از نرم‌افزار آماری Minitab، نرم‌افزار تخصصی GraphPad Prism و نرم‌افزار همه‌کاره SPSS انجام می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید تماس بگیرید و یا از فرم پرسش و پاسخ همین صفحه توضیحات خود را ارسال کنید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج آزمون های همبستگی را برایتان ارسال خواهیم کرد.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • رگرسیون

   مدل‌های رگرسیون خطی و غیرخطی

   مطالعه پیرامون ماهیت رابطه بین کمیت‌ها را تجزیه رگرسیون می‌گوییم. در واقع دو هدف عمده از بررسی روابط میان کمیت‌ها عبارت است از

   • چگونگی رابطه و میزان تاثیر کمیت‌ها بر روی یکدیگر
   • با دانستن برخی کمیت‌ها، بقیه کمیت‌ها را پیش‌بینی کنیم.

   موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه به بررسی مدل‌های رگرسیونی خطی و غیر خطی (Regression Model) و تحلیل نتایج آزمون‌های رگرسیون در تحقیقات و مطالعات با استفاده از  نرم‌افزارهای SPSS  GraphPad Prism و Minitab می‌پردازد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید تماس بگیرید و یا از فرم پرسش و پاسخ همین صفحه توضیحات خود را ارسال کنید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل رگرسیونی را برایتان ارسال خواهیم کرد.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • نرم‌افزارهای تحلیل آماری پایان نامه و مقاله در داده پویا علامهتحلیل آماری پایان نامه

   تحلیل آماری پایان‌ نامه و تجزیه و تحلیل نتایج فصل چهارم

   تحلیل‌ آماری علاوه بر توصیف عددی و بیان نموداری نتایج، به بررسی استنباطی یافته‌های پایان‌نامه پرداخته و بنابر سوالات تحقیق، مجموعه‌ای از استنباط‌های مقایسه پارامتری و ناپارامتری، آزمون‌های ارتباط و وابستگی، مدل‌های تاثیرگزاری، طرح آزمایش‌ها و سری‌های زمانی را در بر می‌گیرد.

   تحلیل آماری توصیفی و استنباطی پایان نامه با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS و Minitab انجام خواهد شد. ما به عنوان مرکز تخصصی حرفه‌ای، ارایه خدمات تحلیل آماری علوم پزشکی و زیستی را با نرم افزار Graphpad Prism انجام می‌دهیم. استفاده از نرم‌افزار تخصصی R و یا نرم‌افزارهای مدل‌بندی AMOS و Lisrel نیز در تحلیل آماری پایان نامه انجام خواهد شد. همچنین می‌توان از سایر نرم‌افزارهای آماری نیز استفاده کرد. در تب زیر لیست این نرم‌افزارها را مشاهده کنید.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • آنالیز واریانسآموزش آنالیز واریانس

   آزمون‌های آنالیز واریانس در داده‌ها

   بسیار اتفاق می‌افتد که بخواهیم مراحل و روند تحقیق خود را گسترده کرده و چندین جامعه را مورد بررسی قرار دهیم. به عنوان مثال فرض کنید یک کارخانه داروسازی در سال‌های فعالیت خود چندین دارو را برای درمان یک نوع از بیماری‌های گوارشی تولید کرده باشد. پژوهشگران این کارخانه در پی آن هستند که بدانند آیا این داروها تاثیرات درمانی مشابهی دارند و یا این‌که تاثیرات درمانی آن‌ها متفاوت از یکدیگر است. در مرحله‌ی بعدی می‌خواهیم بدانیم (احتمالاً) کدامیک از ترکیبات دارویی دارای اثرهای درمانی متفاوتی از یکدیگر می‌باشند. در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات آزمون‌های پارامتری آنالیز واریانس یک‌طرفه را با انواع نرم‌افزارهای آماری انجام می‌دهیم.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • آزمون های پارامتری

   آزمون‌های پارامتری در داده‌ها

   فرض آماری ادعایی در مورد خصوصیات و ویژگی‌های یک یا چند جامعه است که با اندازه‌ی مشخصی درست یا نادرست است و ما با توجه به این اندازه، درباره‌ی فرض ادعایی تصمیم می‌گیریم. همان‌گونه که در این تعریف مشخص شده است، مفاهیم زیر موردنظر است.

   • اندازه درستی یا نادرستی
   • تصمیم آماری
   • قضاوت آماری

   • ادعای آماری
   • خصوصیت و ویژگی
   • یک یا چند جامعه

   در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه به ارایه تحلیل مبتنی بر آزمون‌های پارامتری و تفسیر و بیان نتایج می‌پردازیم.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • اندازه نمونه

   براورد اندازه نمونه

   از مهمترین یافته‌ها در انجام پژوهش تحقیقاتی یافتن اندازه نمونه مطالعه می‌باشد. جهت براورد اندازه نمونه دانستن اطلاعات زیر ضروری است.

   • طرح پژوهش (One & Two-sample، One-way ANOVA)
   • خطای پژوهش (اختلاف پارامتر مورد بررسی و مقدار آزمون)
   • پارامتر آماری مورد بررسی (میانگین، نسبت، واریانس)
   • ضریب اطمینان و توان آزمون (Power Test)
   • اندازه پارامتر معلوم

   براورد اندازه نمونه (Sample Size Estimation) با استفاده از نرم‌افزار Minitab انجام می‌شود. جهت مشاوره و پاسخ به سوالات تماس بگیرید و یا از فرم پرسش و پاسخ همین صفحه توضیحات خود را ارسال کنید.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • ورود اطلاعات داده

   طراحی فایل داده و ورود اطلاعات به نرم‌افزار

   داده‌ها و اطلاعات مبنای تمام تحلیل‌ها، بیان و تفسیر نتایج می‌باشد. آن‌چه که فراوان دارد ورود صحیح و دقیق داده‌ها به نرم‌افزار و طراحی فایل‌های مناسب و خوانا از داده‌‌های به دست آمده است. تعریف صحیح سوالات و فرضیات در یک فایل داده، چراغ راه و راهنمایی خواهد بود که بتوان با آن، مسیر پاسخ به سوالات و یافتن راه‌های جدید را بهتر پیمود و در این میان در زمان و هزینه انجام کار صرفه‌جویی کرد.

   طراحی فایل داده و ورود اطلاعات به نرم‌افزار از فرایندهای مورد علاقه ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه می‌باشد که ما به صورت حرفه‌ای به انجام آن اقدام می‌کنیم. بر این اساس و جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را برای ما ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج را برایتان ارسال خواهیم کرد.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • طرح پژوهشیکتاب روش تحلیل آماری

   تحلیل داده‌ها و بیان نتایج طرح‌های پژوهشی و گزارش‌های علمی

   تحلیل‌ آماری علاوه بر توصیف عددی و بیان نموداری نتایج، به بررسی استنباطی یافته‌های طرح پژوهشی و گزارش علمی پرداخته و استنباط‌های مقایسه پارامتری یا ناپارامتری، آزمون‌های ارتباط و وابستگی، مدل‌های تاثیرگزاری، طرح آزمایش‌ها، سری‌های زمانی را دربر می‌گیرد.

   تحلیل آماری توصیفی و استنباطی طرح پژوهشی و گزارش علمی با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS و Minitab انجام خواهد شد. ما به عنوان مرکز تخصصی حرفه‌ای، ارایه خدمات تحلیل آماری علوم پزشکی و زیستی با Graphpad Prism انجام می‌دهیم. استفاده از نرم‌افزار تخصصی R و یا نرم‌افزارهای مدل‌بندی AMOS و Lisrel نیز انجام خواهد شد. در این زمینه می‌توان از سایر نرم‌افزارهای آماری نیز استفاده کرد. در تب زیر لیست این نرم‌افزارها را مشاهده کنید.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • نظرسنجی پرسشنامه

   نظرسنجی پرسشنامه و پیمایش میدانی

   امروزه با گسترش بیش از پیش علم و تکنولوژی استفاده از انواع روش‌های نظرسنجی و پیمایش میدانی، به منظور بهبود کیفیت خدمات و آشنایی افراد، سازمان‌ها و شرکت‌ها با دیدگاه‌ها و خواسته‌های جامعه هدف خود، گسترش یافته است. در واقع در بسیاری از فعالیت‌ها و تحقیقات علمی و پژوهشی از روش‌های مختلف نظرسنجی و پرسشنامه، استفاده می‌شود.

   نظرسنجی پرسشنامه و پیمایش میدانی از فرایندهای مورد علاقه ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه می‌باشد که به صورت حرفه‌ای و با سرعت و دقت بالا به انجام آن اقدام می‌کنیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را برای ما ارسال نمایید و یا با ما تماس بگیرید.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • آزمون های ناپارامتریآموزش آزمون های ناپارامتری

   آزمون‌های ناپارامتری در داده‌ها

   آزمون‌های ناپارامتری و تحلیل‌های مبتنی بر آن‌ها از جمله مباحث کاربردی و تاحدودی پیچیده در نتایج آماری می‌باشد. هنگامی که فرض‌های لازم برای انجام یک تحلیل پارامتری روی مشاهدات موجود نباشد مثلاً تعداد مشاهدات اندک باشد و یا توزیع و نحوه پراکندگی آماری ویژگی مورد مطالعه برای ما مشخص نباشد از استنباط‌هایی مبتنی بر آمار ناپارامتری که به فرض‌های کمتری احتیاج دارند، استفاده می‌کنیم. تحلیل‌هایی از این دست که به توزیع خاصی نیاز ندارند با عنوان آمار توزیع آزاد و یا “آمار ناپارامتری” قرار می‌گیرند. ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات آزمون‌های ناپارامتری، به همراه بیان و توضیح نتایج و نگارش یافته‌های آماری را انجام می‌دهیم.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • تخفیف عید 98آموزش سری زمانیسری زمانی

   کارگاه آموزشی آنالیز روند در داده‌ها

   40 هزار تومان

   در این متن آموزشی، به موضوع مهم آنالیز روند در داده‌ها (Trend Analysis) و روش انجام آن با استفاده از نرم‌افزار آماری Minitab پرداخته شده است. فایل موردنظر در قالب pdf و 14 اسلاید آموزشی آمده است. در این فایل تحلیل‌های آماری آنالیز روند و رسم نمودارهای سری زمانی داده‌ها انجام شده است. داده‌های این آموزش نیز ارایه شده است. فایل داده مربوط به 283 روز کاری یک موسسه مالی و بانکی می‌باشد. با استفاده از دکمه داشته باشم می‌توانید تمام مستندات آموزشی کارگاه را دریافت کنید. مستندات برای شما ایمیل خواهد شد و در صفحه وب جهت دریافت و دانلود قرار می‌گیرد.

   دوست دارم داشته باشم
  • نیکویی برازش

   آزمون‌های نیکویی برازش (برازندگی توزیع)

   در بسیاری از گزارش‌ها می‌خواهیم یک مدل احتمالی را بررسی کنیم. بررسی مدل احتمال در پی طراحی و معرفی فرایند و آزمونی جهت پاسخ به این سوال است که آیا مشاهدات از یک نظم و توزیع خاصی پیروی می‌کنند و یا خیر. پاسخ به سوال رایج آیا داده‌ها نرمال است، در این فرایند ارزیابی می‌شود. آزمون نیکویی برازش در بررسی پیروی مشاهدات از الگوی احتمال به ویژه توزیع‌های آماری نرمال و پواسن مورد استفاده است.

   در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات آزمون نیکویی برازش با استفاده از نرم‌افزار آماری Minitab، نرم‌افزار تخصصی GraphPad Prism و نرم‌افزار همه‌کاره SPSS را انجام می‌دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با ما تماس بگیرید و یا از فرم پرسش و پاسخ همین صفحه توضیحات خود را برای ما ارسال کنید.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • سری زمانی

   تحلیل سری زمانی

   یکی از مهمترین روش‌های تحلیل آماری استفاده از آنالیز روند در داده‌ها می‌باشد. در این نوع از تحلیل‌ها اندازه‌ها و داده‌ها در طول زمان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بنابراین آنالیز روند بر دو پایه برقرار است.

   • اندازه‌ها و داده‌های به دست آمده (Measure)
   • کمیت زمان و دوره‌های ارزیابی (Time)

   در آنالیز روند، ارزیابی مسیر داده‌ها و روند رشد و یا کاهش اندازه‌ها اهمیت دارد. ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات آنالیز روند را با استفاده از نرم‌افزار Minitab، نرم‌افزار تخصصی R و SPSS انجام می‌دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید تماس بگیرید و یا از فرم پرسش و پاسخ همین صفحه توضیحات خود را ارسال کنید.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • آمار توصیفی

   نتایج و تحلیل‌های توصیفی در داده‌ها

   در مراحل انجام یک تحقیق علمی نیاز به استفاده از روش‌های آماری همواره وجود دارد. این روش‌ها می‌تواند توصیف عددی و بیان شهودی یک پدیده ساده تا ایجاد مدل‌های پیش‌بینی آینده و ساختارهای احتمالی را در برگیرند. امروزه کمتر مطالعه و پژوهشی را می‌توان یافت که فاقد داده‌ها و تحلیل‌های آماری باشد. این واقعیت بسیاری از علوم، از پزشکی گرفته تا هوانوردی، اقتصاد، مدیریت، زمین‌شناسی و روانشناسی را در بر می‌گیرد.

   ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه تحلیل‌های توصیفی (Descriptive Analysis) رسم نمودار و جدول‌های آماری تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهیم. این کار با استفاده از نرم‌افزارهای آماری GraphPad Prism ، Minitab ، SPSS انجام می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید تماس بگیرید و یا از فرم پرسش و پاسخ همین صفحه توضیحات خود را ارسال کنید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل توصیفی را ارسال خواهیم کرد.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • gr26-matrix-minitab

   رسم حرفه‌ای نمودار و گراف قالب GR26 Matrix Minitab

   با ما تماس بگیرید و داده‌ها و اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید. ما از این اطلاعات جهت طراحی نمودار GR26 Matrix Minitab استفاده خواهیم کرد.

   gr26-matrix-minitab

   ما در گروه علمی پژوهشی علامه بسیار خوشحال خواهیم شد، با استفاده از طراحی یک نمودار خلاق، گویا، زیبا و دقیق، به انجام فعالیت‌های کاری، تحصیلی و پژوهشی شما کمک کنیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید شناسه محصول نمودار و داده‌های خود را برای ما ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و مطابق با نمودار حرفه‌ای GR26 Matrix Minitab، نمودار اختصاصی شما را طراحی و به همراه فاکتور هزینه برای‌اتان ارسال خواهیم کرد. به طور حتم ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود.
   اطلاعات بیشتر
  • gr25-contour-minitab

   رسم حرفه‌ای نمودار و گراف قالب GR25 Contour Minitab

   با ما تماس بگیرید و داده‌ها و اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید. ما از این اطلاعات جهت طراحی نمودار GR25 Contour Minitab استفاده خواهیم کرد.

   gr25-contour-minitab

   ما در گروه علمی پژوهشی علامه بسیار خوشحال خواهیم شد، با استفاده از طراحی یک نمودار خلاق، گویا، زیبا و دقیق، به انجام فعالیت‌های کاری، تحصیلی و پژوهشی شما کمک کنیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید شناسه محصول نمودار و داده‌های خود را برای ما ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و مطابق با نمودار حرفه‌ای GR25 Contour Minitab، نمودار اختصاصی شما را طراحی و به همراه فاکتور هزینه برای‌اتان ارسال خواهیم کرد. به طور حتم ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود.
   اطلاعات بیشتر
  • gr24 surface minitab

   رسم حرفه‌ای نمودار و گراف قالب GR24 Surface Minitab

   با ما تماس بگیرید و داده‌ها و اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید. ما از این اطلاعات جهت طراحی نمودار GR24 Surface Minitab استفاده خواهیم کرد.

   gr24-surface-minitab

   ما در گروه علمی پژوهشی علامه بسیار خوشحال خواهیم شد، با استفاده از طراحی یک نمودار خلاق، گویا، زیبا و دقیق، به انجام فعالیت‌های کاری، تحصیلی و پژوهشی شما کمک کنیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید شناسه محصول نمودار و داده‌های خود را برای ما ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و مطابق با نمودار حرفه‌ای GR24 Surface Minitab، نمودار اختصاصی شما را طراحی و به همراه فاکتور هزینه برای‌اتان ارسال خواهیم کرد. به طور حتم ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود.
   اطلاعات بیشتر
  • gr22-reg-minitab

   رسم حرفه‌ای نمودار و گراف قالب GR22 Reg Minitab

   با ما تماس بگیرید و داده‌ها و اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید. ما از این اطلاعات جهت طراحی نمودار GR22 Reg Minitab استفاده خواهیم کرد.

   gr22-reg-minitab

   ما در گروه علمی پژوهشی علامه بسیار خوشحال خواهیم شد، با استفاده از طراحی یک نمودار خلاق، گویا، زیبا و دقیق، به انجام فعالیت‌های کاری، تحصیلی و پژوهشی شما کمک کنیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید شناسه محصول نمودار و داده‌های خود را برای ما ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و مطابق با نمودار حرفه‌ای GR22 Reg Minitab، نمودار اختصاصی شما را طراحی و به همراه فاکتور هزینه برای‌اتان ارسال خواهیم کرد. به طور حتم ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود.
   اطلاعات بیشتر
  • gr21-his-minitab

   رسم حرفه‌ای نمودار و گراف قالب GR21 His Minitab

   با ما تماس بگیرید و داده‌ها و اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید. ما از این اطلاعات جهت طراحی نمودار GR21 His Minitab استفاده خواهیم کرد.

   gr21-his-minitab

   ما در گروه علمی پژوهشی علامه بسیار خوشحال خواهیم شد، با استفاده از طراحی یک نمودار خلاق، گویا، زیبا و دقیق، به انجام فعالیت‌های کاری، تحصیلی و پژوهشی شما کمک کنیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید شناسه محصول نمودار و داده‌های خود را برای ما ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و مطابق با نمودار حرفه‌ای GR21 His Minitab، نمودار اختصاصی شما را طراحی و به همراه فاکتور هزینه برای‌اتان ارسال خواهیم کرد. به طور حتم ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود.
   اطلاعات بیشتر
  • gr20-time-minitab

   رسم حرفه‌ای نمودار و گراف قالب GR20 Time Minitab

   با ما تماس بگیرید و داده‌ها و اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید. ما از این اطلاعات جهت طراحی نمودار GR20 Time Minitab استفاده خواهیم کرد.

   gr20-time-minitab

   ما در گروه علمی پژوهشی علامه بسیار خوشحال خواهیم شد، با استفاده از طراحی یک نمودار خلاق، گویا، زیبا و دقیق، به انجام فعالیت‌های کاری، تحصیلی و پژوهشی شما کمک کنیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید شناسه محصول نمودار و داده‌های خود را برای ما ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و مطابق با نمودار حرفه‌ای GR20 Time Minitab، نمودار اختصاصی شما را طراحی و به همراه فاکتور هزینه برای‌اتان ارسال خواهیم کرد. به طور حتم ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود.
   اطلاعات بیشتر
  • gr19-time-minitab

   رسم حرفه‌ای نمودار و گراف قالب GR19 Time Minitab

   با ما تماس بگیرید و داده‌ها و اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید. ما از این اطلاعات جهت طراحی نمودار GR19 Time Minitab استفاده خواهیم کرد.

   gr19-time-minitab

   ما در گروه علمی پژوهشی علامه بسیار خوشحال خواهیم شد، با استفاده از طراحی یک نمودار خلاق، گویا، زیبا و دقیق، به انجام فعالیت‌های کاری، تحصیلی و پژوهشی شما کمک کنیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید شناسه محصول نمودار و داده‌های خود را برای ما ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و مطابق با نمودار حرفه‌ای GR19 Time Minitab، نمودار اختصاصی شما را طراحی و به همراه فاکتور هزینه برای‌اتان ارسال خواهیم کرد. به طور حتم ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود.
   اطلاعات بیشتر
  • gr18-time-minitab

   رسم حرفه‌ای نمودار و گراف قالب GR18 Time Minitab

   با ما تماس بگیرید و داده‌ها و اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید. ما از این اطلاعات جهت طراحی نمودار GR18 Time Minitab استفاده خواهیم کرد.

   gr18-time-minitab

   ما در گروه علمی پژوهشی علامه بسیار خوشحال خواهیم شد، با استفاده از طراحی یک نمودار خلاق، گویا، زیبا و دقیق، به انجام فعالیت‌های کاری، تحصیلی و پژوهشی شما کمک کنیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید شناسه محصول نمودار و داده‌های خود را برای ما ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و مطابق با نمودار حرفه‌ای GR18 Time Minitab، نمودار اختصاصی شما را طراحی و به همراه فاکتور هزینه برای‌اتان ارسال خواهیم کرد. به طور حتم ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود.
   اطلاعات بیشتر
  • gr9-box-minitab

   رسم حرفه‌ای نمودار و گراف قالب GR9 Box Minitab

   با ما تماس بگیرید و داده‌ها و اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید. ما از این اطلاعات جهت طراحی نمودار GR9 Box Minitab استفاده خواهیم کرد.

   gr9-box-minitab

   ما در گروه علمی پژوهشی علامه بسیار خوشحال خواهیم شد، با استفاده از طراحی یک نمودار خلاق، گویا، زیبا و دقیق، به انجام فعالیت‌های کاری، تحصیلی و پژوهشی شما کمک کنیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید شناسه محصول نمودار و داده‌های خود را برای ما ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و مطابق با نمودار حرفه‌ای GR9 Box Minitab، نمودار اختصاصی شما را طراحی و به همراه فاکتور هزینه برای‌اتان ارسال خواهیم کرد. به طور حتم ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود.
   اطلاعات بیشتر
  • gr12-prob-minitab

   رسم حرفه‌ای نمودار و گراف قالب GR12 Prob Minitab

   با ما تماس بگیرید و داده‌ها و اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید. ما از این اطلاعات جهت طراحی نمودار GR12 Prob Minitab استفاده خواهیم کرد.

   gr12-prob-minitab

   ما در گروه علمی پژوهشی علامه بسیار خوشحال خواهیم شد، با استفاده از طراحی یک نمودار خلاق، گویا، زیبا و دقیق، به انجام فعالیت‌های کاری، تحصیلی و پژوهشی شما کمک کنیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید شناسه محصول نمودار و داده‌های خود را برای ما ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و مطابق با نمودار حرفه‌ای GR12 Prob Minitab، نمودار اختصاصی شما را طراحی و به همراه فاکتور هزینه برای‌اتان ارسال خواهیم کرد. به طور حتم ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود.
   اطلاعات بیشتر
  • gr11-dot-minitab

   رسم حرفه‌ای نمودار و گراف قالب GR11 Dot Minitab

   با ما تماس بگیرید و داده‌ها و اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید. ما از این اطلاعات جهت طراحی نمودار GR11 Dot Minitab استفاده خواهیم کرد.

   gr11-dot-minitab

   ما در گروه علمی پژوهشی علامه بسیار خوشحال خواهیم شد، با استفاده از طراحی یک نمودار خلاق، گویا، زیبا و دقیق، به انجام فعالیت‌های کاری، تحصیلی و پژوهشی شما کمک کنیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید شناسه محصول نمودار و داده‌های خود را برای ما ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و مطابق با نمودار حرفه‌ای GR11 Dot Minitab، نمودار اختصاصی شما را طراحی و به همراه فاکتور هزینه برای‌اتان ارسال خواهیم کرد. به طور حتم ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود.
   اطلاعات بیشتر
  • gr17-line-minitab

   رسم حرفه‌ای نمودار و گراف قالب GR17 Line Minitab

   با ما تماس بگیرید و داده‌ها و اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید. ما از این اطلاعات جهت طراحی نمودار GR17 Line Minitab استفاده خواهیم کرد.

   gr17-line-minitab

   ما در گروه علمی پژوهشی علامه بسیار خوشحال خواهیم شد، با استفاده از طراحی یک نمودار خلاق، گویا، زیبا و دقیق، به انجام فعالیت‌های کاری، تحصیلی و پژوهشی شما کمک کنیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید شناسه محصول نمودار و داده‌های خود را برای ما ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و مطابق با نمودار حرفه‌ای GR17 Line Minitab، نمودار اختصاصی شما را طراحی و به همراه فاکتور هزینه برای‌اتان ارسال خواهیم کرد. به طور حتم ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود.
   اطلاعات بیشتر
  • gr3-bubble-minitab

   رسم حرفه‌ای نمودار و گراف قالب GR3 Bubble Minitab

   با ما تماس بگیرید و داده‌ها و اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید. ما از این اطلاعات جهت طراحی نمودار GR3 Bubble Minitab استفاده خواهیم کرد.

   gr3-bubble-minitab

   ما در گروه علمی پژوهشی علامه بسیار خوشحال خواهیم شد، با استفاده از طراحی یک نمودار خلاق، گویا، زیبا و دقیق، به انجام فعالیت‌های کاری، تحصیلی و پژوهشی شما کمک کنیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید شناسه محصول نمودار و داده‌های خود را برای ما ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و مطابق با نمودار حرفه‌ای GR3 Bubble Minitab، نمودار اختصاصی شما را طراحی و به همراه فاکتور هزینه برای‌اتان ارسال خواهیم کرد. به طور حتم ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود.
   اطلاعات بیشتر
  • gr2-bubble-minitab

   رسم حرفه‌ای نمودار و گراف قالب GR2 Bubble Minitab

   با ما تماس بگیرید و داده‌ها و اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید. ما از این اطلاعات جهت طراحی نمودار GR2 Bubble Minitab استفاده خواهیم کرد.

   gr2-bubble-minitab

   ما در گروه علمی پژوهشی علامه بسیار خوشحال خواهیم شد، با استفاده از طراحی یک نمودار خلاق، گویا، زیبا و دقیق، به انجام فعالیت‌های کاری، تحصیلی و پژوهشی شما کمک کنیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید شناسه محصول نمودار و داده‌های خود را برای ما ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و مطابق با نمودار حرفه‌ای GR2 Bubble Minitab، نمودار اختصاصی شما را طراحی و به همراه فاکتور هزینه برای‌اتان ارسال خواهیم کرد. به طور حتم ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود.
   اطلاعات بیشتر
  PreviousNext

  Graphpad Prism

  • آزمون های ناپارامتریآموزش آزمون های ناپارامتری

   آزمون‌های ناپارامتری در داده‌ها

   آزمون‌های ناپارامتری و تحلیل‌های مبتنی بر آن‌ها از جمله مباحث کاربردی و تاحدودی پیچیده در نتایج آماری می‌باشد. هنگامی که فرض‌های لازم برای انجام یک تحلیل پارامتری روی مشاهدات موجود نباشد مثلاً تعداد مشاهدات اندک باشد و یا توزیع و نحوه پراکندگی آماری ویژگی مورد مطالعه برای ما مشخص نباشد از استنباط‌هایی مبتنی بر آمار ناپارامتری که به فرض‌های کمتری احتیاج دارند، استفاده می‌کنیم. تحلیل‌هایی از این دست که به توزیع خاصی نیاز ندارند با عنوان آمار توزیع آزاد و یا “آمار ناپارامتری” قرار می‌گیرند. ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات آزمون‌های ناپارامتری، به همراه بیان و توضیح نتایج و نگارش یافته‌های آماری را انجام می‌دهیم.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • آمار توصیفی

   نتایج و تحلیل‌های توصیفی در داده‌ها

   در مراحل انجام یک تحقیق علمی نیاز به استفاده از روش‌های آماری همواره وجود دارد. این روش‌ها می‌تواند توصیف عددی و بیان شهودی یک پدیده ساده تا ایجاد مدل‌های پیش‌بینی آینده و ساختارهای احتمالی را در برگیرند. امروزه کمتر مطالعه و پژوهشی را می‌توان یافت که فاقد داده‌ها و تحلیل‌های آماری باشد. این واقعیت بسیاری از علوم، از پزشکی گرفته تا هوانوردی، اقتصاد، مدیریت، زمین‌شناسی و روانشناسی را در بر می‌گیرد.

   ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه تحلیل‌های توصیفی (Descriptive Analysis) رسم نمودار و جدول‌های آماری تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهیم. این کار با استفاده از نرم‌افزارهای آماری GraphPad Prism ، Minitab ، SPSS انجام می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید تماس بگیرید و یا از فرم پرسش و پاسخ همین صفحه توضیحات خود را ارسال کنید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل توصیفی را ارسال خواهیم کرد.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • تخفیف عید 98آموزش Graphpad Prismتحلیل آماری GraphPad Prism

   جدید. آموزش و تحلیل نرم‌افزار GraphPad Prism (بیست ساعت ویدئو، ۴۰ جزوه، مثال، پروژه حل شده و ۷۰۰ صفحه اسلاید آموزشی)

   745 هزار تومان 715 هزار تومان

   نرم‌افزار GraphPad Prism از جمله نرم‌افزار‌های مناسب و مطلوب آماری است که به ویژه در علوم پزشکی، دارویی و زیستی مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد. ما در مجموعه آموزشی گراف پد، به بیان و ارایه اصلی‌ترین روش‌های تحلیل آماری آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری، تحلیل‌های غیرخطی دوز پاسخ، یافتن براورد پارامترها، رسم انواع نمودارها و گراف‌ها، تکنیک‌ها و تحلیل‌های توصیفی، آزمون‌های همبستگی، تحلیل‌های مقایسه گروهی، مدل‌های رگرسیون خطی و غیرخطی، تحلیل‌های فارماکولوژی، تحلیل‌های چندگانه و تودرتو با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پریسم پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید. با استفاده از کلید داشته باشم می‌توانید تمام مستندات آموزشی را دریافت کنید.

   مجموعه شامل 20 ساعت ویدئو و به صورت دانلود نامحدود است.

   • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
   • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
   • دارای رتبه RG Score = 33.27 در ResearchGate
   • در رده ده درصد پژوهشگران برتر ResearchGate

   مدرس. ابوالفضل قودجانی

   بازکردن لایت‌باکس

   دوست دارم داشته باشم
  • پرسشنامه

   طراحی پرسشنامه و بررسی پایایی

   یکی از مهمترین منابع جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ها و سوالات از پیش تعیین‌شده‌ای است که از مخاطب می‌خواهد نظرات و دیدگاه‌های خود را ارایه کرده و به سوالات آن‌ پاسخ دهد. این سوالات می‌تواند در اشکال استاندارد و عمومی باشد که مورد استفاده سایر محققان نیز قرار می‌گیرد. (به عنوان مثال پرسش‌نامه‌های مربوط به سنجش سطح مدیریت دانش در سازمان‌ها که در سطح جهانی و ملی یکسان و همانند است.) و یا سوالاتی باشد که برای هر موضوع تحقیق، جداگانه و خاص بوده و با توجه به مطلب مورد بررسی، باید سوالات خاصی نیز طراحی شود. (به عنوان مثال سنجش خصوصیات فردی و روانی بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی) مهمترین مزیت استفاده از پرسش‌نامه‌ها به دست آوردن سریع و آسان اطلاعات (البته در برخی از تحقیقات یافتن واحدهای نمونه‌گیری برای جمع‌آوری اطلاعات آن‌ها بسیار مشکل خواهد بود.) است.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • تحلیل آماری مقاله spss minitab graphPad Prismتحلیل آماری مقاله ایران

   تحلیل آماری مقاله و بیان کامل نتایج

   در اکثر مقالات بخش تجزیه و تحلیل آماری و پاسخ به سوالات و فرضیات تحقیق وجود دارد. این تحلیل‌ها به توصیف عددی و بیان نموداری نتایج و بررسی استنباطی یافته‌ها پرداخته و بنابر سوالات تحقیق، مجموعه‌ای از استنباط‌های مقایسه پارامتری یا ناپارامتری، آزمون‌های ارتباط و وابستگی، مدل‌های تاثیرگزاری، طرح آزمایش‌ها، سری‌های زمانی را دربر می‌گیرد.

   تحلیل آماری توصیفی و استنباطی مقاله با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS و Minitab انجام خواهد شد. ما به عنوان مرکز تخصصی حرفه‌ای، ارایه خدمات تحلیل آماری علوم پزشکی و زیستی را با نرم افزار Graphpad Prism انجام می‌دهیم. استفاده از نرم‌افزار تخصصی R و یا نرم‌افزارهای مدل‌بندی AMOS و Lisrel نیز در تحلیل آماری مقاله انجام خواهد شد. همچنین می‌توان از سایر نرم‌افزارهای آماری نیز استفاده کرد. در تب زیر لیست این نرم‌افزارها را مشاهده کنید.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • نرم‌افزارهای تحلیل آماری پایان نامه و مقاله در داده پویا علامهتحلیل آماری پایان نامه

   تحلیل آماری پایان‌ نامه و تجزیه و تحلیل نتایج فصل چهارم

   تحلیل‌ آماری علاوه بر توصیف عددی و بیان نموداری نتایج، به بررسی استنباطی یافته‌های پایان‌نامه پرداخته و بنابر سوالات تحقیق، مجموعه‌ای از استنباط‌های مقایسه پارامتری و ناپارامتری، آزمون‌های ارتباط و وابستگی، مدل‌های تاثیرگزاری، طرح آزمایش‌ها و سری‌های زمانی را در بر می‌گیرد.

   تحلیل آماری توصیفی و استنباطی پایان نامه با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS و Minitab انجام خواهد شد. ما به عنوان مرکز تخصصی حرفه‌ای، ارایه خدمات تحلیل آماری علوم پزشکی و زیستی را با نرم افزار Graphpad Prism انجام می‌دهیم. استفاده از نرم‌افزار تخصصی R و یا نرم‌افزارهای مدل‌بندی AMOS و Lisrel نیز در تحلیل آماری پایان نامه انجام خواهد شد. همچنین می‌توان از سایر نرم‌افزارهای آماری نیز استفاده کرد. در تب زیر لیست این نرم‌افزارها را مشاهده کنید.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • طرح پژوهشیکتاب روش تحلیل آماری

   تحلیل داده‌ها و بیان نتایج طرح‌های پژوهشی و گزارش‌های علمی

   تحلیل‌ آماری علاوه بر توصیف عددی و بیان نموداری نتایج، به بررسی استنباطی یافته‌های طرح پژوهشی و گزارش علمی پرداخته و استنباط‌های مقایسه پارامتری یا ناپارامتری، آزمون‌های ارتباط و وابستگی، مدل‌های تاثیرگزاری، طرح آزمایش‌ها، سری‌های زمانی را دربر می‌گیرد.

   تحلیل آماری توصیفی و استنباطی طرح پژوهشی و گزارش علمی با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS و Minitab انجام خواهد شد. ما به عنوان مرکز تخصصی حرفه‌ای، ارایه خدمات تحلیل آماری علوم پزشکی و زیستی با Graphpad Prism انجام می‌دهیم. استفاده از نرم‌افزار تخصصی R و یا نرم‌افزارهای مدل‌بندی AMOS و Lisrel نیز انجام خواهد شد. در این زمینه می‌توان از سایر نرم‌افزارهای آماری نیز استفاده کرد. در تب زیر لیست این نرم‌افزارها را مشاهده کنید.

   دوست دارم بیشتر بدانم

   اطلاعات بیشتر
  • تخفیف عید 98آموزش نرم افزار Graphpad Prism

   آموزش ویدئویی شروع کار با گراف پد پریسم (آموزش ۲ ساعته منوها و آیکون‌های GraphPad Prism)

   175 هزار تومان 155 هزار تومان

   نرم‌افزار GraphPad Prism از نرم‌افزار‌های دوست‌داشتنی و مطلوب آماری است که امروزه در علوم پزشکی، دارویی و زیستی مورد استفاده فراوان قرار گرفته است. در کارگاه آموزشی ویدئویی شروع و نحوه کار با گراف پد می‌توانید به صورت کامل شرح منوها، ابزارها و آیکون‌های نرم‌افزار پریسم را فرا بگیرید. در پایین صفحه  توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید. با استفاده از کلید داشته باشم تمام ویدئوها و اسلایدهای آموزشی را دریافت خواهید کرد.

   • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
   • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
   • دارای رتبه RG Score = 31.65 در ResearchGate
   • همکار علمی Alan Edwards Centre for Research on Pain (AECRP) دانشگاه McGill کانادا

   مدرس. دکتر ابوالفضل قودجانی

   بازکردن لایت‌باکس

   دوست دارم داشته باشم
  • تخفیف عید 98مدل دوز پاسخدوز - پاسخ

   ویدئو آموزشی دوز پاسخ Dose Response با گراف پد (یک ساعت و نیم آموزش با GraphPad Prism)

   175 هزار تومان 155 هزار تومان

   موسسه پژوهشی داده پویا دوره آموزشی تحلیل دوز – پاسخ با استفاده از نرم‌افزار GraphPad Prism را برگزار کرده است. در این دوره به بیان و ارایه روش‌های تحلیل Dose – Response ، رسم انواع منحنی‌ها و مدل‌های دوز – پاسخ و براورد پارامترهای IC50 ، EC50 ، Slope ، Span با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پریسم پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید. با زدن کلید داشته باشم می‌توانید تمام مستندات آموزشی کارگاه را دریافت کنید.

   • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
   • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
   • دارای رتبه RG Score = 32.44 در ResearchGate
   • در رده ده درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate

  مدرس. ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • تخفیف عید 98منحنی دوز پاسخ

  ویدئو آموزشی دوز پاسخ تخصصی Dose Response Special (یک ساعت و ۴۰ دقیقه آموزش با گراف پد)

  205 هزار تومان 185 هزار تومان

  موسسه پژوهشی داده پویا دوره آموزشی تخصصی تحلیل دوز – پاسخ با استفاده از نرم‌افزار GraphPad Prism را برگزار کرده است. در این دوره به بیان و ارایه روش‌های تحلیل Dose – Response در مدل‌های خاص، رسم انواع منحنی‌ها و مدل‌های دوز – پاسخ Special، براورد پارامترهای IC50 ، EC50 ، Slope ، Span و رفع ابهام از آن‌ها، تحلیل AUC در مدل‌های دوز – پاسخ، پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید. با استفاده از دکمه داشته باشم می‌توانید تمام مستندات آموزشی کارگاه را دریافت کنید.

  • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
  • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
  • دارای رتبه RG Score = 28.79 در ResearchGate
  • همکار علمی Alan Edwards Centre for Research on Pain (AECRP) دانشگاه McGill کانادا

  مدرس. دکتر ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • آزمون های پارامتری

  آزمون‌های پارامتری در داده‌ها

  فرض آماری ادعایی در مورد خصوصیات و ویژگی‌های یک یا چند جامعه است که با اندازه‌ی مشخصی درست یا نادرست است و ما با توجه به این اندازه، درباره‌ی فرض ادعایی تصمیم می‌گیریم. همان‌گونه که در این تعریف مشخص شده است، مفاهیم زیر موردنظر است.

  • اندازه درستی یا نادرستی
  • تصمیم آماری
  • قضاوت آماری

  • ادعای آماری
  • خصوصیت و ویژگی
  • یک یا چند جامعه

  در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه به ارایه تحلیل مبتنی بر آزمون‌های پارامتری و تفسیر و بیان نتایج می‌پردازیم.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • تخفیف عید 98آموزش نرم افزار Graphpad Prism

  شروع کار با نرم‌افزار گراف پد پریسم (۲ ساعت آموزش ابزارها و منوهای GraphPad)

  175 هزار تومان 155 هزار تومان

  نرم‌افزار GraphPad Prism از نرم‌افزار‌های دوست‌داشتنی و مطلوب آماری است که امروزه در علوم پزشکی، دارویی و زیستی مورد استفاده فراوان قرار گرفته است. در کارگاه آموزشی ویدئویی شروع و نحوه کار با گراف پد می‌توانید به صورت کامل شرح منوها، ابزارها و آیکون‌های نرم‌افزار پریسم را فرا بگیرید. در پایین صفحه  توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید. با استفاده از کلید داشته باشم تمام ویدئوها و اسلایدهای آموزشی را دریافت خواهید کرد.

  • رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار
  • نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (کتاب سال)
  • دارای رتبه RG Score = 28.83 در ResearchGate
  • همکار علمی Alan Edwards Centre for Research on Pain (AECRP) دانشگاه McGill کانادا

  مدرس. دکتر ابوالفضل قودجانی

  بازکردن لایت‌باکس

  دوست دارم داشته باشم
 • مجموعه آموزشی آمار از مقدماتی تا پیشرفته (ارسال رایگان به تهران و شهرستان)out of stockناموجود!

  مجموعه آموزشی آمار از مقدماتی تا پیشرفته (ارسال رایگان به تهران و شهرستان)

  2,755 هزار تومان 2,510 هزار تومان

  مجموعه آموزشی آمار، کار با نرم‌افزار از مقدماتی تا پیشرفته، به تازگی توسط انتشارات جامعه‌نگر و موسسه علمی پژوهشی داده پویا، منتشر شده است. این مجموعه شامل کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (نامزد کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و برگزیده نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت آلمان) در 574 صفحه و پنج لوح فشرده DVD شامل جدیدترین ورژن نرم‌افزارهای آماری SPSS , GraphPad Prism  و Minitab می‌باشد. در لوح‌های فشرده، 80 ساعت فیلم و ویدئو آموزشی، 1500 صفحه و اسلاید، 210 فایل و مثال نرم‌افزار، کارگاه و اسلایدهای آموزشی به همراه پروژه‌های حل شده با نرم‌افزارها ارایه شده است. می‌توانید محتویات این مجموعه آموزشی و تحلیلی را مشاهده کنید.

  نکته.هزینه ارسال مجموعه آموزشی آمار همراه با کتاب و پنج DVD به صورت رایگان بوده و از طرف گراف پد پرداخت می‌شود.

  ناموجود
 • تخفیف عید 98آموزش گراف پد پریسمتحلیل آماری GraphPad Prism

  جدید زمستان ۹۸٫ مجموعه آموزش کامل گراف‌پد پریسم (ویژه پژوهشگران و دانشجویان، ۴۴ ساعت ویدئو)

  1,025 هزار تومان 975 هزار تومان

  مجموعه DVD آموزشی گراف پَد پریسم به تازگی توسط موسسه علمی پژوهشی داده پویا، منتشر شده است. مجموعه، شامل بیست و چهار CD و یا چهار لوح فشرده DVD دربردارنده برنامه نرم‌افزار GraphPad Prism در چهار نسخه 6، 7، 8.1 و 8.2 به همراه 22 دوره و کارگاه آموزشی، چهل و چهار ساعت ویدئو، فیلم و اسلایدهای آموزشی، مثال‌ها و پروژه‌های حل شده با نرم‌افزار گراف پَد پریسم، می‌باشد. همچنین 23 روش تحلیل آماری در قالب نکات به همراه کلیپ آموزشی در این مجموعه DVD آمده است. در ادامه لیست و موضوعات DVD آموزشی را مشاهده می‌کنید.

  نکته.هزینه ارسال مجموعه DVDهای آموزشی، رایگان بوده و از طرف گراف پد پرداخت می‌شود.

  *ویژه دانشجویان و متقاضیان شهرستانی: یک ایمیل خالی با موضوع Prism برای پشتیبانی گراف پد به آدرس Support@GraphPad.ir ارسال کنید. برای شما کد تخفیف 80 هزار تومانی ارسال خواهد شد.*
  دوست دارم داشته باشم
 • آنالیز واریانسآموزش آنالیز واریانس

  آزمون‌های آنالیز واریانس در داده‌ها

  بسیار اتفاق می‌افتد که بخواهیم مراحل و روند تحقیق خود را گسترده کرده و چندین جامعه را مورد بررسی قرار دهیم. به عنوان مثال فرض کنید یک کارخانه داروسازی در سال‌های فعالیت خود چندین دارو را برای درمان یک نوع از بیماری‌های گوارشی تولید کرده باشد. پژوهشگران این کارخانه در پی آن هستند که بدانند آیا این داروها تاثیرات درمانی مشابهی دارند و یا این‌که تاثیرات درمانی آن‌ها متفاوت از یکدیگر است. در مرحله‌ی بعدی می‌خواهیم بدانیم (احتمالاً) کدامیک از ترکیبات دارویی دارای اثرهای درمانی متفاوتی از یکدیگر می‌باشند. در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات آزمون‌های پارامتری آنالیز واریانس یک‌طرفه را با انواع نرم‌افزارهای آماری انجام می‌دهیم.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • نیکویی برازش

  آزمون‌های نیکویی برازش (برازندگی توزیع)

  در بسیاری از گزارش‌ها می‌خواهیم یک مدل احتمالی را بررسی کنیم. بررسی مدل احتمال در پی طراحی و معرفی فرایند و آزمونی جهت پاسخ به این سوال است که آیا مشاهدات از یک نظم و توزیع خاصی پیروی می‌کنند و یا خیر. پاسخ به سوال رایج آیا داده‌ها نرمال است، در این فرایند ارزیابی می‌شود. آزمون نیکویی برازش در بررسی پیروی مشاهدات از الگوی احتمال به ویژه توزیع‌های آماری نرمال و پواسن مورد استفاده است.

  در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات آزمون نیکویی برازش با استفاده از نرم‌افزار آماری Minitab، نرم‌افزار تخصصی GraphPad Prism و نرم‌افزار همه‌کاره SPSS را انجام می‌دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با ما تماس بگیرید و یا از فرم پرسش و پاسخ همین صفحه توضیحات خود را برای ما ارسال کنید.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • طرح آزمایشات

  طرح آزمایش‌ها و آنالیز واریانس دوطرفه

  در تجزیه واریانس تاثیر یک عامل و یا مداخله گروه‌بندی‌شده (سیکل درمانی در چهار گروه و یا داروهای کنترل فشار خون در چهار نوع) بر روی یک پدیده (درصد موفقیت و یا فشار خون سیستولیک) بررسی می‌شود.  اما در یک طرح تحقیقاتی گاهی اوقات لازم است تاثیر دو عامل و یا مداخله را هم‌زمان بر روی یک پدیده مورد ارزیابی قرار داد. در این‌گونه از تحقیقات از فرایندی به نام طرح آزمایش‌ها (Design of Experiments) بهره می‌بریم.

  موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات انواع آزمون‌های طرح آزمایشات DOE و آنالیز واریانس دو طرفه Two-way ANOVA را با استفاده از نرم‌افزارهای آماری GraphPad Prism ، Minitab و نرم‌افزار همه‌کاره SPSS انجام می‌دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید و یا از فرم پرسش و پاسخ همین صفحه توضیحات خود را برای ما ارسال کنید.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • رگرسیون

  مدل‌های رگرسیون خطی و غیرخطی

  مطالعه پیرامون ماهیت رابطه بین کمیت‌ها را تجزیه رگرسیون می‌گوییم. در واقع دو هدف عمده از بررسی روابط میان کمیت‌ها عبارت است از

  • چگونگی رابطه و میزان تاثیر کمیت‌ها بر روی یکدیگر
  • با دانستن برخی کمیت‌ها، بقیه کمیت‌ها را پیش‌بینی کنیم.

  موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه به بررسی مدل‌های رگرسیونی خطی و غیر خطی (Regression Model) و تحلیل نتایج آزمون‌های رگرسیون در تحقیقات و مطالعات با استفاده از  نرم‌افزارهای SPSS  GraphPad Prism و Minitab می‌پردازد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید تماس بگیرید و یا از فرم پرسش و پاسخ همین صفحه توضیحات خود را ارسال کنید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل رگرسیونی را برایتان ارسال خواهیم کرد.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • ضریب همبستگی

  ضرایب همبستگی و سنجش ارتباط

  ارتباط بین سوالات و فرضیه‌ها در یک تحقیق و طرح پژوهشی از جمله سوالات پرکاربرد و مهم به حساب می‌آید. در این بخش در پی آن هستیم که با توجه به اهمیت و کاربرد مفهوم ارتباط، وابستگی و تأثیرگذاری کمیت‌ها بر روی یکدیگر به موضوعاتی در این‌باره اشاره کنیم، ما این مفهوم را در قالب مفاهیم مؤلفه‌های عددی ضریب همبستگی پی می‌گیریم.

  موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه به بررسی انواع ضرایب همبستگی (Correlation Coefficients) و تحلیل نتایج حاصل از آن‌ها می‌پردازد.  این کار با استفاده از نرم‌افزار آماری Minitab، نرم‌افزار تخصصی GraphPad Prism و نرم‌افزار همه‌کاره SPSS انجام می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید تماس بگیرید و یا از فرم پرسش و پاسخ همین صفحه توضیحات خود را ارسال کنید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج آزمون های همبستگی را برایتان ارسال خواهیم کرد.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • ورود اطلاعات داده

  طراحی فایل داده و ورود اطلاعات به نرم‌افزار

  داده‌ها و اطلاعات مبنای تمام تحلیل‌ها، بیان و تفسیر نتایج می‌باشد. آن‌چه که فراوان دارد ورود صحیح و دقیق داده‌ها به نرم‌افزار و طراحی فایل‌های مناسب و خوانا از داده‌‌های به دست آمده است. تعریف صحیح سوالات و فرضیات در یک فایل داده، چراغ راه و راهنمایی خواهد بود که بتوان با آن، مسیر پاسخ به سوالات و یافتن راه‌های جدید را بهتر پیمود و در این میان در زمان و هزینه انجام کار صرفه‌جویی کرد.

  طراحی فایل داده و ورود اطلاعات به نرم‌افزار از فرایندهای مورد علاقه ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه می‌باشد که ما به صورت حرفه‌ای به انجام آن اقدام می‌کنیم. بر این اساس و جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را برای ما ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج را برایتان ارسال خواهیم کرد.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • تحلیل آماری GraphPad Prismتحلیل آماری GraphPad Prism

  تحلیل آماری با نرم‌افزار Graphpad Prism

  نرم‌افزار GraphPad Prism از جمله نرم‌افزارهای مناسب آماری است که به ویژه در علوم پزشکی، دارویی و زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما در موسسه داده پویا به برگزاری کارگاه‌های آموزشی، رسم نمودار، ارایه تحلیل و بیان تفاسیر نتایج با استفاده از گراف پد پریسم به صورت حرفه‌ای و پیشرفته اقدام می‌کنیم. در پایین صفحه می‌توانید برخی از تحلیل‌های آماری قابل ارایه با استفاده از این نرم‌افزار را مشاهده کنید. ارایه تحلیل‌ها و رسم گراف‌ها با جدیدترین ورژن نرم‌افزار GraphPad Prism v8  انجام می‌شود. جهت مشاوره و پاسخ به سوالات، با ما تماس بگیرید.

  iconfinder_5362_-_Slack_1313557     شماره تماس 09128186605

  اطلاعات بیشتر
 • gr13-bar-prism

  رسم حرفه‌ای نمودار و گراف قالب GR13 Bar Prism

  با ما تماس بگیرید و داده‌ها و اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید. ما از این اطلاعات جهت طراحی نمودار GR13 Bar Prism استفاده خواهیم کرد.

  gr13-bar-prism

  ما در گروه علمی پژوهشی علامه بسیار خوشحال خواهیم شد، با استفاده از طراحی یک نمودار خلاق، گویا، زیبا و دقیق، به انجام فعالیت‌های کاری، تحصیلی و پژوهشی شما کمک کنیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید شناسه محصول نمودار و داده‌های خود را برای ما ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و مطابق با نمودار حرفه‌ای GR13 Bar Prism، نمودار اختصاصی شما را طراحی و به همراه فاکتور هزینه برای‌اتان ارسال خواهیم کرد. به طور حتم ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود.
  اطلاعات بیشتر
 • gr14-survival-prism

  رسم حرفه‌ای نمودار و گراف قالب GR14 Survival Prism

  با ما تماس بگیرید و داده‌ها و اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید. ما از این اطلاعات جهت طراحی نمودار GR14 Survival Prism استفاده خواهیم کرد.

  gr14-survival-prism

  ما در گروه علمی پژوهشی علامه بسیار خوشحال خواهیم شد، با استفاده از طراحی یک نمودار خلاق، گویا، زیبا و دقیق، به انجام فعالیت‌های کاری، تحصیلی و پژوهشی شما کمک کنیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید شناسه محصول نمودار و داده‌های خود را برای ما ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و مطابق با نمودار حرفه‌ای GR14 Survival Prism، نمودار اختصاصی شما را طراحی و به همراه فاکتور هزینه برای‌اتان ارسال خواهیم کرد. به طور حتم ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود.
  اطلاعات بیشتر
 • gr15-survival-prism

  رسم حرفه‌ای نمودار و گراف قالب GR15 Survival Prism

  با ما تماس بگیرید و داده‌ها و اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید. ما از این اطلاعات جهت طراحی نمودار GR15 Survival Prism استفاده خواهیم کرد.

  gr15-survival-prism

  ما در گروه علمی پژوهشی علامه بسیار خوشحال خواهیم شد، با استفاده از طراحی یک نمودار خلاق، گویا، زیبا و دقیق، به انجام فعالیت‌های کاری، تحصیلی و پژوهشی شما کمک کنیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید شناسه محصول نمودار و داده‌های خود را برای ما ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و مطابق با نمودار حرفه‌ای GR15 Survival Prism، نمودار اختصاصی شما را طراحی و به همراه فاکتور هزینه برای‌اتان ارسال خواهیم کرد. به طور حتم ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود.
  اطلاعات بیشتر
 • نظرسنجی پرسشنامه

  نظرسنجی پرسشنامه و پیمایش میدانی

  امروزه با گسترش بیش از پیش علم و تکنولوژی استفاده از انواع روش‌های نظرسنجی و پیمایش میدانی، به منظور بهبود کیفیت خدمات و آشنایی افراد، سازمان‌ها و شرکت‌ها با دیدگاه‌ها و خواسته‌های جامعه هدف خود، گسترش یافته است. در واقع در بسیاری از فعالیت‌ها و تحقیقات علمی و پژوهشی از روش‌های مختلف نظرسنجی و پرسشنامه، استفاده می‌شود.

  نظرسنجی پرسشنامه و پیمایش میدانی از فرایندهای مورد علاقه ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه می‌باشد که به صورت حرفه‌ای و با سرعت و دقت بالا به انجام آن اقدام می‌کنیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را برای ما ارسال نمایید و یا با ما تماس بگیرید.

  دوست دارم بیشتر بدانم

  اطلاعات بیشتر
 • دانلود گراف پد پریسم

  دانلود نرم‌افزار Graphpad Prism ورژن ۶ و ۷ به همراه آموزش کامل نصب و به‌کارگیری

  نرم‌افزار GraphPad Prism از نرم‌افزار‌های دوست‌داشتنی و مطلوب آماری است که امروزه و به ویژه در علوم پزشکی، دارویی و زیستی مورد استفاده و توجه فراوان قرار گرفته است. ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه برای اولین بار در کشور، نسخه‌های 6 و 7 گراف‌پد پریسم را به همراه دوره آموزشی نصب و به‌کارگیری هر دو ورژن نرم‌افزار، ارایه کرده‌ایم. به سادگی می‌توانید نرم‌افزارهای GraphPad Prism v6 & v7 به همراه تمام اسلایدهای آموزش نصب را دریافت کنید.

  رایگان دانلود کنید

  اطلاعات بیشتر
 • تخفیف عید 98آموزش Graphpad Prism

  مجموعه PDF آموزشی نرم‌افزار GraphPad Prism

  310 هزار تومان 295 هزار تومان

  نرم‌افزار GraphPad Prism امروزه در علوم پزشکی و زیستی مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد. مجموعه آموزش Graphpad Prism به صورت دوره‌های آموزشی کامل توسط موسسه داده پویا علامه، برگزار شده و به شرح کار و چگونگی تحلیل با گراف پد پریسم می‌پردازد. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید. مستندات برای شما ایمیل خواهد شد و در صفحه وب جهت دریافت و دانلود قرار می‌گیرد. این مجموعه شامل دوره‌های آموزشی زیر است.

  • مدل‌های دوز – پاسخ
  • آزمون‌ کای دو
  • آزمون دقیق فیشر
  • نرمال بودن داده‌ها

  • آموزش نصب و به‌کارگیری
  • شروع کار با گراف پد (ویدئو)
  • پارامتری و ناپارامتری
  • طراحی مدل رگرسیون

  شامل ویدئو آموزشی شروع کار با پریزم+ 490 صفحه آموزش تحلیلی و 25 فایل داده نرم‌افزار گراف پد+دریافت ورژن‌های 6 و 7 نرم‌افزار (رایگان)

  دوست دارم داشته باشم
 • PreviousNext